İqtisadiyyat kafedrası

Urkayev Məmməd Hacıyov

Urkayev Məmməd Hacıyov oğlu

İqtisadiyyat kafedrasının müdiri

(+994 22) 257 38 69

m.urkayev@atu.edu.az

Kafedranın yaranma tarixi: 
“İstehsalın təşkili və marketinq” kafedrası yaradılıb (04.12.1996, əmr 49Ш(Д)). “İstehsalın təşkili və marketinq” kafedrasının adı “Marketinq” kafedrası olaraq dəyişdirilib (09.12.2009, əmr №224).  “İqtisadiyyat və idarəetmə” fakultəsinin dekanı Fazil Cəmil oğlu Kərimovdur. “Marketinq” kafedrasının müdiri isə Məmməd Hacıyov oğlu Urkayevdir.

Tədris istiqaməti:
1.    Marketinq (sahələr üzrə) 
2.    Xidmət sahələrində mühasibat uçotu və audit

İxtisaslar:
Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə (əyani, qiyabi, azərbaycan, rus):

1.    050407 - Marketinq
2.    050409 – Mühasibat

Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə (əyani, azərbaycan):

1.    060408 – Marketinq
2.    060402 – Mühasibat uçotu və audit
3.    060409 – Biznesin təşkili və idarə olunması (Marketinq və mühasibat üzrə– MBA proqramı)


Kafedrada tədris olunan fənlər:
Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə:

1.    Audit 
2.    Bank marketinqi
3.    Beynəlxalq marketinq 
4.    İdarəetmə uçotu
5.    İstehlakçı davranışları
6.    İstehlakçı davranışının tənzimlənməsi
7.    İstehlakçı davranışının idarə edilməsi
8.    İxtisasa giriş
9.    Qiymətin yaranması və konyunktura
10.    Turizm marketinq
11.    Xidmət marketinqi
12.    Strateji marketinq
13.    Satışın idarə olunması
14.    Marketinq
15.    Marketinqin əsasları
16.    Marketinq tədqiqatları
17.    Marketinq kompleksi
18.    Marketinqdə məhsul siyasəti
19.    Marketinqin idarə edilməsi
20.    Marketinq kommunikasiya sistemi
21.    Maliyyə uçotu
22.    Maliyyə hesabatlığı
23.    Mühasibat uçotu
24.    Mühasibat işinin təşkili
25.    Mühasibat və mühasibat məsələləri
26.    Mühasibatda proqram təminatı
27.    Kommersiya fəaliyyətində mühasibat uçotu
28.    Karyera planlaması – I
29.    Karyera planlaması – II
30.    Reklam işi
31.    Rəqəmsal marketinq
32.    Pərakəndə satış

Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə:

1.    Auditdə iqtisadi təhlil
2.    Audit və nəzarət
3.    Beynəlxalq biznesdə marketinq
4.    Birja işi
5.    Fəaliyyət sahələri və sferalarında marketinq
6.    İqtisadi proqnozlaşdırma
7.    İnformasiya iqtisadiyyatı
8.    İstehlakçı davranışı
9.    İstehsal sferalarında keyfiyyətə nəzarət
10.    Kiçik biznesdə marketinq
11.    Maliyyə və vergi uçotu
12.    Marketinqin müasir problemləri
13.    Marketinq strategiyaları və rəqabətli mövqeləşdirmə
14.    Marketinq menecment
15.    Mühasibat uçotunun informasiya texnologiyaları
16.    Mühasibat uçotu və auditin müasir problemləri
17.    Tədqiqat metodları
18.    Xarici ölkələrdə mühasibat uçotu
19.    Xidmət sahələrində mühasibat uçotu

Ali təhsilin magistratura (MBA) səviyyəsi üzrə:

1.    Xarici ölkələrdə mühasibat uçotu
2.    İdarəetmə uçotu 
3.    İqtisadi təhlil və diaqnostika
4.    İstehsal sahələrinin marketinqi
5.    Marketinq strategiyaları
6.    Maliyyə uçotu
7.    Marketinqin tarixi və metodologiyası
8.    Marketinq tədqiqatlarının aparılmasının üsul və vasitələri
9.    Maliyyə və vergi uçotu
10.    Müəssisələrdə büdcələrin hazırlanması 
11.    Reklam marketinqi

Tədris metodiki təminat:
2018-2019-cu illər ərzində kafedranın müəllimləri tərəfindən 5 dərs vəsaiti, 1 monoqrafiya, 3 metodiki göstəriş, 8 proqram, 22 məqalə, 23 tezis dərc olunmuşdur.
2020-2021-ci tədris ili üzrə kafedranın müəllimləri tərəfindən 4 dərs vəsaiti, 1metodiki göstəriş, 9 fənn proqramı, 24 məqalə (4 məqalə impakt-faktoru olan jurnallarda), 16 tezis dərc olunmuşdur.
2021-2022-ci tədris ili üzrə kafedranın müəllimləri tərəfindən 1 dərslik, 3 dərs vəsaiti , 1 metodiki göstəriş, 6 fənn proqramı, 9 məqalə (3 məqalə impakt-faktoru olan jurnallarda), 20 tezis dərc olunmuşdur.
2022-2023-cü tədris ili üzrə kafedranın müəllimləri tərəfindən 1 dərs vəsaiti, 1 metodiki göstəriş, 44 fənn proqramı, 23 məqalə (1 məqalə impakt-faktoru olan jurnallarda, 1 məqalə Rusiya Federasiyasının AAK siyahısına düşüb), 64 tezis dərc olunmuşdur. 

Elmi tədqiqat işləri
2021-2023-cü illlər üzrə üç illik olaraq kafedranın dövlət büdcəli elmi işinin mövzuları təsdiq olunmuşdur. 
İstiqamətin adı: “Azərbaycanda turizm sənayesinin iqtisadiyyatı, marketinqi və menecmenti problemləri”.
2021-ci il üçün dövlət büdcəli elmi tədqiqat işinin mövzusu “Azərbaycanda turizm sahibkarlığının və iqtisadiyyatının inkişafı mexanizmləri”dir.
2022-ci il üçün dövlət büdcəli elmi tədqiqat işinin mövzusu “Azərbaycanda turizm potensialının artırılmasının marketinq araşdırmaları”dir.
2023-cü il üçün dövlət büdcəli elmi tədqiqat işinin mövzusu “Tərizm menecmentinin ölkə iqtisadiyyatına təsirlərinin qiymətləndrilməsi”dir.

Təcrübə obyektləri
Atəşgah Sığorta Şirkəti ASC , Lombardcini MMC, Finex Kredit ASC, Nas Project ASC, Expressbank ASC, 2 saylı Gəncə ASAN xidmət Mərkəzi, Kapitalbank ASC, Güvənli MMC, Qala Sığorta ASC, Master Lizinq QSC, Viator Mikrokredit, Azərbaycan MMC, Atəşgah Sığorta Şirkəti AS, Rabitəbank ASC, Gəncə Dəyirman MMC.   
 
Beynəlxalq əlaqə

RF-nin Omsk Regional İnstitutu, Vitebsk Dövlət Texnologiya Universiteti, Gəncə Dövlət Universiteti, Mingəçevir Dövlət Universiteti. Moskvanın “İnternauka”, “Инновации в науке”, “Экономика и предпринимательство”, Avstriyanın Vienna şəhəri «Economics and Management Sciences» Avropa, BB-nın Oksford Universitetinin elmi jurnallarında əməkdaşların məqalələri dərc olunmuşdur.

Professor-müəllim heyəti

Urkayev Məmməd Hacıyov oğlu

Kafedra müdiri, dosent


Nushaba Aslan qızı Haclyeva

Dosent


Mehdiyev Xasay Musa oğlu

Dosent


Qurbanova Xatirə Vəli qızı

Dosent əvəzi


Kərimova Minurə Hacı qızı

Baş müəllim


Yusubova Şəlalə Əli qızı

Baş müəllim


Kərimova İradə Cəmil qızı

Baş müəllim


Qarayeva Şəhla Nadir qızı

Baş müəllim


Babakişiyeva Sevinc Firuddin qızı

Baş müəllim


Bayramov Vüsal Eldəniz oğlu

Baş müəllim


Ayşən Viladdin qızı Məmmədova

Assistent


Seymur Ceyhun oğlu Məmmədov

Assistent


Abbasova Günel Əhməd qızı

Assistent