Mübadilə proqramları

Erasmus+ 107 
Erasmus+ proqramının məqsədi ali təhsil müəssisələrində çalışan və təhsil alan gənclərə yeni bacarıqlar qazandırmaq, onların fərdi inkişaflarını gücləndirmək və məşğulluq imkanlarını artırmaqdır. Bu proqram "Həyat Boyu Öyrənmə Programları" çərçivəsində fəaliyyət göstərən Erasmus, Leonardo da Vinçi, Comenius və Grundtvig proqramları ilə Gənclik Proqramı, 5 beynəlxalq əməkdaşlıq proqramı (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink və Sənayeləşmiş Ölkələrlə Əməkdaşlıq Proqramı) da daxil edilərək Erasmus+ başlığı altında toplanır. Eyni zamanda əməkdaşlıq edilən ölkələrin əhatəsi genişlənib. Sözü gedən proqram çərçivəsində Şərq Tərəfdaşlığı ölkəsi olan Azərbaycan ali təhsil sahəsində aşağıdakı imkanlardan istifadə edəbiləcək:


•     Birgə magistratura proqramları
•     Kredit mobilliyi (keçmiş Erasmus Mundus)
•     Potensialın gücləndirilməsi layihələri (keçmiş Tempus)

Erasmus+ tələbələr mübadiləsi

Erasmus+ tələbə mübadiləsi proqramının maliyyə dəstə ilə tərəfdaş xarici universitetlərdə təhsil almaq imkanları bakalavr və magistr səviyyələri və doktorantlara şamil olunur. Bakalavr və Magistrlara tərəfdaş olduğumuz bir sıra xarici universitelərdə 1 semestr təhsil almağa imkan yaradır. Doktorantlar üçün isə 3 ay müddətinə xarici universitetlərdə araşdırma apara bilirlər.

Erasmus + müəllim/professor heyət mübadiləsi, müəllim/professor heyəti üçün xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrində mühazirə/seminar/dərs deməyə imkan yaradır.

Proqramın maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirildiyi universitetdə təlim müddəti 5 gün (1 həftə) əhatə edir (səyahət vaxtı istisna olmaqla). 

Erasmus + inzibati heyət mübadilə proqramın həyata keçirildiyi universitetdə 5 gün (1 həftə) əhatə edir (səyahət vaxtı istisna olmaqla). Proqram davamlı peşəkar inkişaf və akademik əlaqələr qurmağa köməklik edir.