Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya kafedrası

Verdiyev Sakit Qambay

Verdiyev Sakit Qambay oğlu

Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya kafedrasının müdiri

(+994 22) 257-51-45

s.verdiyev@atu.edu.az

Kafedranın yaranma tarixi:

Kafedra 1981-ci ildə təsis edilib. “Elektrotexnika və İstilik texnikası” kafedrası adı dəyişdirirlərək “İnformatika və Elektrotexnika” kafedrası adlandırılıb(06.10.2004, əmr 267). “İnformatika və Elektrotexnika” kafedrasının adı dəyişdirilərək “Informatika və telekommunikasiya” kafedrası adlandırılıb (12.04.2006, əmr 65 ). “Informatika və telekommunikasiya” kafedrasının adı dəyişdirirlərək “Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya” kafedrası adlandırılıb (13.09.2017, əmr 196). “Avtomatika, telekommunikasiya və informatika” fakültəsinin dekanı dosent Hacıyev Rövşən Mustafa oğlu. “Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya” kafedrasının müdiri isə professor Verdiyev Sakit Qambay oğludur. 

Tədris istiqaməti

    1. Kompüter mühəndisliyi

    2. Telekommunikasiya 

İxtisaslar:

   Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə (əyani, qiyabi, azərbaycan, rus):

   1. 050631 - Kompüter mühəndisliyi

   2. 050636 – Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi

   Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə (əyani, azərbaycan):

    1.060631 - Kompüter mühəndisliyi

    2. 060627 – Rabitə qovşaqları və kommutasiya sistemləri

4. Kafedrada tədris olunan fənlər:

Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə keçirilən fənlər

1. Proqramlaşdırmanın əsasları

2. Verilənlərin və biliklərin çıxarılması

3. Siqnallar və sistemlər

4. Naqilsiz rabitə texnologiyaları

5. Elektrik qida qurguları

6. Elektrodinamika və radiodalğaların yayılması

7. Mikrodalga texnikası

8. Radioverici, radioqəbuledici və antena qurguları

9. Radioelektron qurğularının layihələndirilməsi

10. Radioverici, radioqəbuledici və antena qurguları

11. Elektrik rabitə nəzəriyyəsi

12. Verilənlər bazası sistemləri

13. Müasir proqramlaşdırma dilləri

14. Elektron sistemlərin diaqnostikası

15. Peyk rabitəsi

16. Verilənlərin ötürülməsi və komputer şəbəkələri

17. Kompüter şəbəkələrinin inzibatçılığı

18. İxtisaslaşmış əməliyyat sistemləri

19. Kompüter qrafikası

20. Əməliyyatların tədqiqi

21. Elektrotexnika və elektronika

22. Sənaye elektronikası

23. İnformatika

24. Kompüter sistemlərinin təhlükəsizliyi

25. Mühəndis qrafikası və dizayn

26. Radioelektronikanın və rabitənin əsasları

27. İnformasiya nəzəriyyəsi və kodlama

28. Mühəndis və kompüter qrafikası

29. Elektrotexnika və elektronikanın əsasları

30. Verilənlərin strukturu və alqoritmlər

31. Elektrik ölçmələri vasitələri

32. Sistemlərin simulyasiyası

33. İnformasiya təhlükəsizliyi

34. Kompüter mühəndisliyinin əsasları

35. Mühəndislər üçün proqramlaşdırma

 

Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə keçirilən fənlər

1. Multiservisə abunəçi daxilolma

2. İntellektual sistemlərin müasir problemləri

3. Elektrik rabitə nəzəriyyəsinin elmi problemləri

4. Yeni nəsil telekommunikasiya şəbəkələri

5. Yüksək səviyyəli verilənlər bazası

6. Kompüterlərin diaqnostikası

7. Riyazi elementlər

8. Şəbəkə inzibatçılığı

9. Yüksək səviyyəli verilənlər bazası

10. Kompüterlərin diaqnostikası

11. Riyazi elementlər

12. Şəbəkə inzibatçılığı

13. Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyinin müasir prolemləri

14. Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası

15. Elmi tədqiqat işinin əsasları

16. Rabitə şəbəkə və sistemlərinin optimallaşdırılması

17. İntellektual xidmətli telekommunikasiya şəbəkə və sistemləri

18. Kompüter mühəndisliyinin müasir problemləri

19. Kompüter mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası

20. İnstrumental proqram vasitələri

21. İnformasiya axtarış sistemləri

22. Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri

23. Kommunikasiya sistemlərinin etibarlılığı

24. Optielektron texnikasının elmi problemləri

25. İP telefoniya texnoloqiyası

26. Kompüter mühəndisliyi üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri

27. Kriptoqrafiya və şəbəkə təhlükəsizliyi

28. Müasir kompüter texnologiyaları

29. Multimedia sistemləri

30. Instrumental proqram vasitələri

31. İnformasiya axtarış sistemləri

Elmi tədqiqat mövzuları

2021-2023-cü illlər üzrə üç illik olaraq kafedranın dövlət büdcəli elmi işinin mövzuları təsdiq olunmuşdur.

İstiqamətin adı: Elekommunikasiya sistemlərində simsiz və optik ötürücü mühitlərində tətbiq edilən sahələrin tədqiqi.

Təcrübə obyektləri:

Gəncə Telekommunikasiya İdarəsi, Azteleradio Veriliş Birliyinin Gəncə filialı, Kəpəz MTŞ MMC

Tədris metodiki təminat

Fənn proqramı – 63,

dərs vəsaiti - 1,

magistlər üçün metodiki göstəriş – 1,

Web of science indeksli jurnallarda – 2,

Scopus indeksli jurnalda – 1

Kafedranın professor-müəllim heyətinin illər üzrə dərc olunan məqalə və tezislərinin sayı aşağıdakı kimidir:

 2018-2019 – 2 məqalə, 6 tezis – cəmi 8

 2019-2020 – 2 məqalə, 5 tezis – cəmi 7

 2020-2021 – 1 məqalə, 4 tezis – cəmi 5

 2021-2022 – 2 məqalə, 10 tezis – cəmi 12

Professor-müəllim heyəti

Verdiyev Sakit Qambay oğlu

Kafedra müdiri, professor


Namazov Emin Mahmud oğlu

Dosent


Məmmədov İsrail Mehdi oğlu

Dosent əvəzi


Məmmədov Əhmədağa Əhmədiyə oğlu

Baş müəllim


Həsənova Lidiya İvanovna

Baş müəllim


Qələndərov Akif Səməndər oğlu

Baş müəllim


Sadıxova Nəhayət Aqranom qızı

Baş müəllim


Nağıyeva Ababil Faxrəddin qızı

Baş müəllim


Hüseynova Gülnaz Məhərrəm qızı

Baş müəllim


Bayramova Vüsalə Nuru qızı

Baş müəllim


Məhərrəmov Ziyadxan Əli oğlu

Baş müəllim


Abdullayev Kənan Rövşən oğlu

Assistent