Ümumi və tətbiqi fizika kafedrası

Cəfərov Məntiq Bahadur

Cəfərov Məntiq Bahadur oğlu

Ümumi və tətbiqi fizika kafedrasının müdiri

(+994 22) 257 61 41

Mantiq.ceferov@atu.edu.az

Kafedranın yaranma tarixi:

“Ümumi və tətbiqi fizika” kafedrası, universitetin Elmi Şurasının 19 dekabr 2018-ci il tarixli iclasının 3№-li protokoluna əsasən yaradılmışdır.

Tədris  istiqaməti

Ümumi fizikanın əsasları və tətbiqi fizika.

İxtisaslar

1.     Mühəndis fizikası.

2.     Elektrik və elektronika mühəndisliyi.

Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə tədris olunan fənlər

1.     Fizika

2.     Fizikanın əsasları

3.     Tətbiqi fizika

4.     Statistik fizika və termodinamika

5.     Bioloji sistemlər fizikası

6.     Fiziki cihazlar və ölçülər

7.     Bərk cisimlər fizikası

8.     Akustika və ultrasəs

9.     Lazerlərin müasir sənaye sahələrində tətbiqi

10.  Alternativ enerji texnologiyası

11. Astronomiya

Tədris metodiki təminat

2019-2020-ci tədris ilində 1 dərs vəsaiti, 15 fənn proqramı, 10 məqalə (2 məqalə impakt-faktoru olan jurnalda), 6 tezis(xarici və respublika konfranslarında).

2020-2021-ci tədris ilində 1 dərs vəsaiti, 13 fənn proqramı, 8 məqalə (1 məqalə impakt-faktoru olan jurnalda), 8 tezis.

2021-2022-ci tədris ilində 2 dərs vəsaiti, 10 fənn proqramı, 8 məqalə (1 məqalə impakt-faktoru olan jurnalda), 8 tezis.

2021-2023-ci tədris ilində 1 dərs vəsaiti, 16 fənn proqramı, 9 məqalə (1 məqalə impakt-faktoru olan jurnalda), 6 tezis.

Elmi-tədqiqat  işləri

Problem: Gümüş aşqarlı xalkogenitlərdə elektrofiziki hadisələr.

Mövzu: Gümüş xalkogenitlərin elektrikeçiriciliyinin və istilik keçiriciliyinin temperaturdan asılılığınin təyini.

2021 -  Gümüş xalkogenitlərin elektrik keçiriciliyində defektlərin rolu.

2022 - Gümüş xalkogenitlərdə elektrik hərəkət qüvvəsinin temperaturdan asılılığı.

2023 - Gümüş xalkogenitlərdə Holl əmsalının tətqiqi.

Rəhbər: f.r.e.d., professor Cəfərov M.B.

Əsas məsul icraçılar:  f.r.e.n.dos. Səmədov Z.S., b/m Xələfov Z.C.

İcraçılar: b/m Kazımova N.V., lab.müdiri Yüseynova S.İ..

 

Beynəlxalq əlaqələr

- Sankt-Peterburq Fizika-Texnika İnstitutu

- Sankt-Peterburq Dövlət Politexnik Universiteti

- Bouc-Buriyeviç adına Sankt-Peterburq Telekommunikasiya Universiteti.

 

Kafedrada keçirilən elmi seminar və  tədbirlər

Kafedrada hər semestr ərzində müəllimlərin elmi seminarı dinlənilib və kafedra iclaslarında müzakirə edilmişdir. Kafedra əməkdaşları universitetin bütün tədbirlərində fəal iştirak edirlər.

Professor-müəllim heyəti

Cəfərov Məntiq Bahadur oğlu

Kafedra müdiri, professor


Səmədov Zərdan Səməd oğlu

Dosent


Xələfov Zakir Cəbrayıl oğlu

Baş müəllim


Kazımova Nurlana Vahid qızı

Baş müəllim


Orucova Nilufər Fərhad qızı

Assistent