Təhsil haqqı və ixtisaslar

Bakalavr təhsil səviyyəsi üzrə:

Əyani (az, rus)

S/N İxtisasın adı İxtisas qrupu Təhsilalma forması Bölmə Təhsil haqqı məbləği
Az Rus Eng
1 İnformasiya texnologiyaları I  Əyani 40     1550
2 Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi I Əyani 50 10   1550
3 Maşın mühəndisliyi I Əyani 15     1350
4 Metallurgiya mühəndisliyi I Əyani 15     1350
5 Sənaye mühəndisliyi I Əyani 15     1350
6 Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi I Əyani 25     1450
7 Qida mühəndisliyi (emal texnologiyaları üzrə) I Əyani 15 10   1450
8 Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi  I Əyani 35     1450
9 Ekologiya mühəndisliyi   I Əyani 80 20   1550
10 Kompüter mühəndisliyi   I Əyani 60 15   1550
11 Nəqliyyat mühəndisliyi    I Əyani 50     1550
12 Nəqliyyat servisi (avtomobil nəqliyyatı üzrə) I Əyani 15     1500
13 Şərabçılıq      I Əyani 90 10 15 1550
14 Elektrik və elektronika mühəndisliyi I Əyani 20 10   1550
15 Beynəlxalq ticarət və logistika  I Əyani 15     1500
16 Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi I Əyani 15     1500
17 İnformasiya təhlükəsizliyi I Əyani 15     1550
18 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi II Əyani 15     1500
19 Mühasibat II Əyani 30 10   1500
20 Turizm bələdçiliyi   II Əyani 40 10   1550
21 Biznesin idarə edilməsi   II Əyani 60 10   1550
22 İqtisadiyyat II Əyani 20   15 1350
23 Marketinq  II Əyani 30 10   1500
24 Menecment II Əyani 20     1500
25 Turizm işinin təşkili   II Əyani 90 10   1650
26 Ekologiya   IV Əyani 30 20   1400
27 Dizayn (sahələr üzrə) V Əyani 100 20   1650

 

Qiyabi (Az)

S/N İxtisasın adı İxtisas qrupu Təhsilalma forması Bölmə Təhsil haqqı məbləği
Az Rus Eng
1 İnformasiya texnologiyaları I  Qiyabi 10 - - 1350
2 Şərabçılıq I Qiyabi 10 - - 1350
3 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi II Qiyabi 10 - - 1350
4 Turizm bələdçiliyi   II Qiyabi 10 - - 1350
5 İqtisadiyyat II Qiyabi 10 - - 1350
6 Marketinq  II Qiyabi 10 - - 1350
7 Mühasibat II Qiyabi 10 - - 1350
8 Turizm işinin təşkili   II Qiyabi 10 - - 1450
9 Ekologiya   IV Qiyabi 10 - - 1200

 

Magistratura təhsil səviyyəsi üzrə

 

S/N İxtisasın (ixtisaslaşmanın) adı İxtisas qrupu Təhsilalma forması Bölmə Təhsil haqqı məbləği
Az Rus Eng
  Dizayn*
1 Dizayn və texniki estetika   Əyani 6 2   1500
  Mühasibat uçotu və audit*
2 Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit   Əyani 7 4   1450
  Sənayenin təşkili və idarə edilməsi*
3 İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (qida və yüngül sənaye üzrə)   Əyani 5 2   1450
  Menecment  
4 Menecment (sahələr üzrə)   Əyani 3     1450
5 İnnovasiyaların və layihələrin idarə olunması   Əyani 3     1450
  Marketinq
6 Marketinq (sahələr üzrə)   Əyani 7     1450
  Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi
7 Dövlət strukturlarında menecment   Əyani 2     1450
8 Dövlət proqramlarının və layihələrinin idarə edilməsi   Əyani 2     1450
9 Elektron idarəetmə   Əyani 3     1450
  Metallurgiya mühəndisliyi
10 Əlvan və nadir metalların metallurgiyası   Əyani 2     1350
  Nəqliyyatda daşımalar və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi*
11 Nəqliyyat logistikası   Əyani 2     1350
12 Nəqliyyat logistikası**   Əyani     5 1500
13 Nəqliyyat xidmətləri üçün böhran və risklərin idarə edilməsi   Əyani 2     1350
  Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi
14 Rabitə qovşaqları və kommutasiya sistemləri   Əyani 4     1450
  Kompüter mühəndisliyi
15 Kompüter mühəndisliyi   Əyani 10     1550
  İnformasiya texnologiyaları və sistem mühəndisliyi
16 İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri   Əyani 3     1450
  Kimya mühəndisliyi
17 Polimerlərin kimyəvi texnologiyası   Əyani 3     1350
  Qida məhsulları mühəndisliyi*
18 İaşə məhsullarının texnologiyası və iaşənin təşkili   Əyani 2     1350
19 Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalının texnologiyası   Əyani 3 3   1350
20 Konservləşdirmə texnologiyası   Əyani 2     1350
21 Qida təhlükəsizliyi   Əyani 4     1350
  Çoxişlənən malların texnologiyası
22 Tikiş məmulatlarının texnologiyası   Əyani 2     1350
  İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi
23 Qeyri qida məhsullarının ekspertizası və marketinqi   Əyani 2     1350
24 Qida məhsullarının ekspertizası və marketinqi   Əyani 3     1350
25 Gömrük expertizası (sahələr üzrə)   Əyani 4     1350
  Ekologiya mühəndisliyi
26 Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması   Əyani 2 2   1350
  Turizm və otelçilik*
27 Turizm və sosial-mədəni servis xidməti   Əyani 5 2   1550
  Dəmir yolu nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi
28 Dəmir yolu təsərrüfatı və onun istismarı   Əyani 2     1550
29 Vaqon və vaqon təsərrüfatı   Əyani 2     1550
  Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
30 Texniki sistemlərdə informatika və idarəetmə   Əyani 3     1550
  Biznesin idarəedilməsi (MBA proqramı üzrə)
31 Biznesin təşkili və idarə edilməsi (muhasibat uçotu üzrə)   Əyani 15     1750
32 Biznesin təşkili və idarə edilməsi (marketinq üzrə)   Əyani 15     1750
33 Biznesin təşkili və idarə edilməsi (mühəndislik və idarəetmənin riskləri üzrə)   Əyani 15     1750
34 Biznesin təşkili və idarə edilməsi (turizm və otelçiliyin idarə edilməsi üzrə)   Əyani 15     1750
35 Biznesin təşkili və idarə edilməsi (vergi idarə edilməsi və vergi planlaşdırılması)   Əyani 15     1750
36 Biznesin təşkili və idarə edilməsi (menecment) (tədris ingilis dilində)   Əyani     5 1750

 

İxtisaslar üzrə təyin edilmiş təhsill haqqı 2024-2025-cü illər üçün nəzərdə tutlmuşdur.