Kimya və metallurgiya mühəndisliyi kafedrası

Cəfərov Musa Hümbət

Cəfərov Musa Hümbət oğlu

Kimya və metallurgiya mühəndisliyi kafedrasının müdiri

(+994 22) 257 02 21

Musa.ceferov@atu.edu.az

Kafedranın yaranma tarixi

Mexanika və Metallurgiya  kafedrası və Kimya mühəndisliyi kafedrası 01.11.2019-cu il tarixində birləşdirilərək Kimya və metallurgiya mühəndisliyi kafedrası adlandırılmışdır.

ƏSAS: Azərbaycan Texnologiya Universitetinin Elmi Şürasının 30.10.2019-cu il tarixli 02 saylı protokolundan çıxarış, əmr № 362.

Yüngül Sənaye və Logistika fakültəsinin dekanı dos. Namiq Rza oğlu Əsgərov

Kimya və metallurgiya mühəndisliyi kafedrasının müdiri dos. Musa Hümbət oğlu Cəfərov

Elmi tədqiqat işlərinin mövzuları

2021-2023-cü illər üzrə kafedranın dövlət büdcəli Elmi Tədqiqat işinin mövzuları təsdiq olunmuşdur.

Problemin mövzusu : Alüminium vərəq istehsalında diyircəklu tökmə-yayma prosesinin təhlili.

2021-ci ildə

Diyircəkli tökmə-yayma prosesində istifadə olunan alüminium ərintilərinin mexaniki xüsusiyyətlərinin təhlili.

2022-ci ildə

Diyircəkli tökmə-yayma prosesinin aktiv zonasının işinə təsir edən parametrlərin təhlili.

2023-cü ildə

Diyircəkli tökmə-yayma prosesində ərintinin temperaturunun və surətinin deformasiya proseslərinə təsirinin təhlili.

 

Tədris istiqaməti

1.Metallurgiya mühəndisliyi

2.Kimya mühəndisliyi

İxtisaslar

Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə

1.050627- Metallurgiya mühəndisliyi, (əyani, azərbaycan)

2.050641- Kimya mühəndisliyi, (qiyabi,azərbaycan)

Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə

1.060611- Metallurgiya mühəndisliyi istiqaməti

      İxtisaslaşma: Əlvan və nadir metalların metallurgiyası

2.060641- Kimya mühəndisliyi istiqaməti

      İxtisaslaşma: Polimerlərin kimyəvi texnologiyası

Kafedrada tədris olunan fənnlər:

Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə:

1.Materialşünasliq

2.Materialların texnologiyası

3.Materialşünasliq və termiki emal

4.Tökmə istehsalı (s/f)

5.Alüminium metallurgiyası II (s/f)

6.Nəcib və nadir metalların metallurgiyası (s/f)

7.Əlvan metalların metallurgiyasının avadanlıqları (s/f)

8.Ümumi kimya

9.Kolloid kimya

10. Metallurgiyada analtik nəzarət və metralogiya

11. Kimya

12. Materiallar müqaviməti

13. İstilik texnikası və hidravlika

14. Mühəndis mexanikası

15. Maşınlar nəzəriyyəsi

16. Kompozisiya mareialların texnologiyası

17. Alüminium metallurgiyası I (s/f)

18. Fiziki kimya

19. Analtik kimya

20. Analtik kimya və instrumental analiz

21. Hidravlika və hidravlik maşınlar

22. Texniki mexanika

23. Tətbiqi mexanika

24. Ətraf mühitin kimyası və toksikologiyanın əsasları

Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə:

1.Metallurgiya mühəndisliyinin müasir problemləri

2.Metallurgiya mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası

3.Elmi tədqiqat işinin əsasları

4.Metallurgiyada mütərəqqi texnologiyalar

5.Əlvan metalların metallurgiyasının nəzəri əsasları və texnologiyası

6.Metallurji istilik texnikası

7.Kimya mühəndisliyinin müasir problemləri

8.Kimya sənayesinin tarixi və metodologiyası

9.Elmi tədqiqat işinin əsasları

10. Polimerlərin sintezinin müasir texnologiyası

11. Polimer-olqomer qarışıqları əsasında kompozisiyalar

12. Nəcib metalların yeni istehsal texnologiyası

13. Priometallurgiya, hidrometallurgiya və prosesləri nəzəriyyəsi

14. Metalloqrafiya

15. Polimer istehsalında layihələndirilmənin əsasları

16. Polimer istehsalında nanotexnologiyanın tətbiqi

17. Plastik kütlələrin kimyəvi texnologiyası

18. Fiziki və fiziki- kimyəvi analiz metodları

19. Metallurji sobaların enerjiyə qənaətinin artırılması

20. Alüminium oksidin alınmasının nəzəri əsasları və texnologiyası

21. Əlvan metalların yeni istehsal texnologiyası

22. Əlvan metal filizlərinin kompleks emalı

23. Polimerlərin modifikasıyasının və fiziki- kimyəvi əsasları

24. Polimerlərin çevrilmə əsasları

25. Polimerlərin qarışıqlarının alınma texnologiyası

26. Xüsusi təyinatlı polimerlərin sintezi və aparatları

27. Əlvan metallurgiyasının prosesləri və aparatları

Təcrübə obyektləri

Azəralüminium MMC, AzerQold QSC

Beynəlxalq əlaqələr

Azərbaycan Texniki Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Azərbaycan Dövlət Aqrar UniversitetiNijni Novqorod Texniki Universiteti,Samara Avia-Kosmik universiteti ,Kiyev Qida Akademiyası,Moskva Toxuculuq Universiteti,Bülent Ecevit adına Zonkuldağ Universiteti,Rusiya Federasiyasının Dubna İ.M.Frank adınaBirləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutu , Lipetsk Dövlət Texniki Universiteti ilə  elmi əlaqələr mövcuddur. 

Tədris metodiki təminat

2020-2021-ci tədris ili üzrə kafedranın müəllimləri tərəfindən 2 ədəd dərs vəsaiti, 1 ədəd metodik vəsait, 1 ədəd metodik göstəriş, 5 ədəd elmi məqalələr və 11 ədəd elmi tezslər, 10 ədəd fənn proqramları dərc olunmuşdur.

2021-2022-ci tədris ili üzrə kafedranın müəllimləri tərəfindən 2 ədəd dərs vəsaiti, 1 ədəd metodik vəsait, 5 ədəd elmi məqalə, 18 ədəd elmi tezislər, 12 ədəd fənn proqramları dərc olunmuşdur.

2022-2023-cü tədris ili üzrə kafedranın müəllimləri tərəfindən 1 ədəd dərs vəsaiti, 3 ədəd metodik göstəriş, 9 ədəd elmi məqalə, 13 ədəd elmi tezislər və 15 ədəd fənn proqramları dərc olunmuşdur.

Professor-müəllim heyəti

Cəfərov Musa Hümbət oğlu

Kafedra müdiri, dosent


Vəliyev Nazim Talıb oğlu

Dosent


Əlbəndov Ələmdar Aslan oğlu

Professor


Əsgərov Arif Zülfiqar oğlu

Dosent


Rəna Məmməd Yusif qızı

Dosent


Əmiraslanova Niyar İsmayıl qızı

Dosent


Əli Muradov Nəsurulla oğlu

Dosent


Budaqlı Vəli Əli oğlu

Dosent


Əliyeva Cəmilə Mais qızı

Dosent əvəzi


Ramazanov Ədalət Məcid oğlu

Baş müəllim


Bədəlova Türkən Cümşüd qızı

Assistent