Ətraf mühitin mühafizəsi kafedrası

Məmmədov Elşad Ərşad oğlu

Məmmədov Elşad Ərşad oğlu

Kafedra müdiri, pofessor əvəzi

(+994 22) 257 20 75

e.mammedov@atu.edu.az

Kafedranın yaranma tarixi

Kafedra 1992 ci ildə “Əmək mühafizəsi” adı ilə yaradılmışdır. 1996 cı ildə “Əmək mühafizəsi” kafedrasının bazasında “Həyat təhlükəsizliyi” kafedrası yaradılmışdır. 2004 cü ildə Ekologiya ixtisası üzrə kadr hazırlığı ilə əlaqədar olaraq “Ekologiya və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” adı altında fəaliyyətini davam etdirmişdir. 2016 cı ildə kafedranın adı “Ekologiya mühəndisliyi” kafedrasına dəyişdirilmişdir. 2018 ci ildə kafedra “Ekologiya mühəndisliyi və turizm” adı altında fəaliyyətinə davam etdirmişdir. 2020 ci ildə isə kafedranın adı “Turizm sənayesinin təşkili və ekologiya” kafedrasına dəyişdirilmişdir. 2023 cü ildə restrukturizasiya edilərək Turizm və Ekologiya kafedraları ayrılmış və “Ətraf mühitin mühafizəsi” kafedrası yaradılmışdır.

 

“Ətraf mühitin mühafizəsi” kafedrasının professor-müəllim heyəti haqqında məlumat.

Kafedranın professor-müəllim heyəti 15 nəfər təşkil edir. Onlardan:

- professor – 1

- dosent – 5

- baş müəllim – 7

- assistant – 3

Kafedranın texniki heyəti 2 nəfərdir:

- baş laborant – 1

- labarant – 1

 

Tədris istiqaməti

 

Tələbələrə Ekologiya, ekologiya mühəndisliyi elmini, Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyini aşılamaq.

İxtisaslar

1. Ekologiya

2. Ekologiya mühəndisliyi

 

Kafedrada tədri solunan fənlər:

(Bakalavriat, magistratura)

 1. Ekologiya mühəndisliyi

 2. Məsafədən zondlamanin fiziki əsasları

 3. Ümumi ekologiya

 4. Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi

 5. Ekoloji sistemlərin modelləşdirilməsi

 6. Ekoloji monitorinq

 7. Ətraf mühitin idarə olunması (ekoloji menecment)

 8. Tullantısız istehsal prosesləri və tullantıların təkrar email

 9. Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi

10. İqlim dəyişmələri və qlobal istiləşmə

11. Torpaqların meliorasiyası, rekultivasiyası və ekolji əsasları

12. Mülki müdafiə

13. Hava çirklənməsi və nəzarətin üsul və vasitələri

14. Sənaye ekologiyası

15.Tullantı suların təmizlənməsi

16. Ekoloji təhlükəsizlik

17. Ətraf mühitə nəzarətin üsul və vasitələri

18. Landşaft ekologiyası

19. Tətbiqi ekologiyanın əsasları.

20. Biosfer və onun mühafizəsi

21. Yer  elmlərinin əsasları

22. Coğrafi ekologiya

23. Heyvan ekologiyası

24. Torpaqşünaslıq

25. Ekoloji tədqiqat metodları

26. Landşaftşünaslıq, landşaftların ekologiyası

27. Hava çirklənməsi, keyfiyyəti, çirklənməsi və mühafizəsi

28. Ekoloji kartoqrafiya və coğrafi informasiya sistemləri

29.Ekoloji kimya

30. Meşəçilik

31. Ekoloji monitorinq

32. Biomüxtəlifliyin qorunması

33. Təbii resursların dayanaqlı istifadəsi

34. Azərbaycan Respublikasının təbii sərvətləri və ekoloji problemləri

35. Atmosferin sənaye çirklənməsindən mühafizəsi

36. Ekoloji erspertiza və layihələndirmənin əsasları

37. Meliorasiya və rekultivasiya işlərinin ekolji əsasları

38. Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin ekoloji əsasları

39. Yüngül və qida sənayesi müəssisələrində ətraf mühitin mühafizısi

40. Ekologiya mühəndisliyi elminin müasir problemləri

41. Ekologiya mühəndisliyi elminin tarixi və metodologiyası

42. Elmi tədqiqat işinin əsasları

43. Ekoloji proqnozların əsasları

44. Müasir hidrosferin ekoloji problemləri

45. Geoekologiya

46. Ekologiya mühəndisliyinin əsasları

47. Torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsi

48. Landşaftın ekologiyası və mühafizəsi

49. Ekologiya mühəndisliyi üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri

50. Qlobal ekologiya

51. Təbiətdən istifadənin idarə edilməsi

52. Ekobioetikanın əsasları

 

Elmi-tədqiqat işi

 

Azərbaycan Respublikasının turizm sənayesinin inkişafının müasir problemləri (Ekoloji turizm)

Tədris metodiki təminat, proqram, dərslik, web of science, scopus jurnallarında dərc edilən məqalələr:

1 dərslik, 1 metodik vəsait, 2 monoqrafiya, 2 scopus indeksli jurnallarda məqalə dərc edilib.

 

Kafedra əməkdaşlarının inzibati-ictimai fəaliyyəti

Tədris ili müddətində kafedrada dərnəklər və sosial tədbirlər həyata keçirilir.

Kafedrada elmi seminarlar keçirilir və ekoklub fəaliyyət göstərir.

Kafedranın əməkdaşları və tələbələri müxtəlif şəhər tədbirlərində iştirak edirlər.

Professor-müəllim heyəti

Məmmədov Elşad Ərşad oğlu

Kafedra müdiri, pofessor əvəzi


Əliyev Nazim Fərman oğlu

Dosent


Mehdiyeva Gülsurə Yusif qızı

Dosent


Kəsəmənli Elmira Yusub qızı

Dosent


Abbasov İrşad Mehralı oğlu

Baş müəllim


Həsənova Rahilə Yunis qızı

Baş müəllim


Hüseynova Sevil Hüseyn qızı

Baş müəllim


Əliyeva İmmi Mahir qızı

Baş müəllim


Xəlilova Lamiyyə Şaxəli qızı

Baş müəllim


Məmmədova Yeganə Abuzər qızı

Baş müəllim


Abbasova İsmət Əkbər qızı

Assistent


Əsədova Gülnarə Asif qızı

Assistent


Qəhrəmanova Saidə Məhərrəm qızı

Assistent