Beynəlmilləşmə siyasətimiz

Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi Azərbaycan Texnologiya Universitetinin beynəlmilləşməsi və beynəlxalq rəqabətliliyinin təmin edilməsinə nail olmağa dəstək verməkdir. Universitetin bütün fakültələrinin, kafedra və şöbələrinin beynəlxalq fəaliyyətini tənzimləyir, ATU-nun və onun fakültələrini beynəlxalq auditoriyada təbliğ edir və universitetin dünyada beynəlxalq fəaliyyətini artırmaq üçün çalışır. 
Hədəflər:

1. Səfərlər, tədbirlər və konfranslar vasitəsilə Azərbaycan Texnologiya Universitetinin beynəlxalq profilinin qurulması
2. Yeni proqramların və təşəbbüslərin dəstəklənməsi
3. Tələbə və müəllim-professor heyətinin mobilliyi təmin etməkdə yardımçı olmaq
4. Yerli və beynəlxalq proqramları araşdırmaqla universitetin beynəlmiləlləşmdirməsində yardımçı olmaq
5. Fakültə və şöbələrin güclü beynəlxalq tərəfdaşlıqlarının yaranmasını asanlaşdırmaq
6. Beynəlxalq universitet və dövlət orqanlarının nümayəndələrinin ziyarətinə ev sahibliyi etmək
7. Universitetin inkişafı üçün digər universitet ofisləri ilə işləmək
8. Əcnəbi tələbələrin universitetə cəlb edilməsi və qəbulu
9. Dil Hazırlıq Kursunun təşkili
10. Universitetə beynəlxalq layihələrin cəlbi

Universitetin Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi yeni əməkdaşlıqların qurulması, mövcud əməkdaşlıqların genişləndirilməsini hədəf kimi qarşısına qoyub. Şöbə ikili diplom proqram siyasətini Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 20 noyabr tarixli 451 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində aparır (ətraflı: https://e-qanun.az/framework/40711).
Univeristedə ehtiyac duyulan ixtisaslar üzrə nüfuzlu xarici ali təhsil müəssisələri ilə birgə beynəlxalq ikili diplom proqramlarının təşkili, müvafiq ixtisaslar üzrə tədris proqramlarının xarici ali təhsil müəssisələrinin təcrübəsi əsasında hazırlanması, tədris prosesinin beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla təşkili prioritet məsələlərdəndir. Beynəlxalq ikili diplom proqramları yolu ilə əcnəbi professor-müəllim heyətinin Azərbaycan Texnologiya Universitetində əmək fəaliyyətinə və kurikulumların yenilənməsi işinə cəlb edilməsi,  inkişaf göstəricilərinin beynəlxalq reytinqin tələblərinə uyğunlaşdırılması,  təlim-tədris prosesində iştirak edəcək əcnəbi-professor müəllim heyətinin fəaliyyətinin təşkili və s. işlər əsas qarşıya qoyulmuş hədəflərdir. 
Universitetin beynəlmilləşməsi istiqamətində əcnəbi tələbələrin cəlbi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 1 may tarixli 125 nömrəli qərarı ilə təsdiq  edilmiş “Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında təhsil alması Qaydaları” əsasında həyata keçirilir.
ATU-nun Avropanın Erasmus+ və digər beynəlxalq proqramlarında iştirakının təmin edilməsi universitetin beynəlmiləşməsinə birbaşa təsir edəcək ən mühüm amillərdəndir. Ona görə də bu sahədə fəaliyyətin genişləndirilməsi, mübadilə iştirakçılarının sayının artırılması vacib hesab olunur.