Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrası

Kəsəmənli Hamlet Cümşüd

Kəsəmənli Hamlet Cümşüd oğlu

“Ümumi və tətbiqi riyaziyyat”kafedrasının müdiri

(+994 22) 257 68 06

h.kesemenli@atu.edu.az

Yaranma tarixi:

Azərbaycan Texnologiya Universiteti 1970-ci ildə Çingiz İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Kirovabad filialı kimi fəaliyyətə başlayıb. Riyaziyyat fənni üzrə ilk rəsmi kafedra 1975- ci ildə “Ali riyaziyyat ” kafedrası kimi yaradılmışdır. 2016-cı ildən, 2019-cu ilin fevral ayına qədər olan müddətdə kafedra “Ali riyaziyyat və fizika” kafedrası kimi fəaliyyət göstərib.  

2019-cu ilin fevral ayından bu günə qədər bizim kafedramız  “Ümimi və tətbiqi riyaziyyat” kafedrası adlanır. Kafedrada  professor-müəllim heyəti 10 nəfər,3 nəfər tədris-köməkçi heyyət fəaliyyət göstərir. Kafedrada  professor-müəllim heyətinin  2 nəfəri professor, 5 nəfəri dosent, 1 nəfəri baş müəllim, 2 nəfəri assistentdir.

 

İxtisaslar:

Qeyri-ixtisas kafedrasıdır.

 

Kafedrada tədris olunan fənlər (bakalavr, magistr)

 

1.Ali riyaziyyat

2. Riyaziyyat

3. Riyazi analiz

4. Xətti cəbr və riyazi analiz

5. Xətti cəbr və analitik həndəsə

6. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika  

7. Biznes riyaziyyatı

8. Riyazi analiz-1

9. Riyazi analiz-2

10. Riyaziyyat-1

11. Riyaziyyat-2

12. Tətbiqi riyaziyyat

13. Diferensial tənliklər

14. Kompleks analiz

15. Riyazi elementlər (magist təhsil pilləsi üçün)

 

Elmi tədqiqat mövzuları

“Bəzi yarımkeçirici maddələrin elektrofiziki xassələrinin tədqiqi üçün riyazi modelin qurulması və həllin optimallaşdırılması üsulları”

2021-ci il - Tədqiq olunan maddələrin fiziki parametrlərinin ölçülməsi üsullarının riyazi modelləşdirilməsi

2022-ci il - Tədqiq olunacaq maddələrin xüsusi elektrik keçiriciliyi və termoelektrik hərəkət qüvvəsinin tədqiqi və onun riyazi əsaslarla izah olunması

2023-cü il  - Maddələrin fiziki parametrlərinin tədqiqində optimal idarə etmənin bəzi məsələləri

 

Rəhbər: dos. Kəsəmənli Hamlet Cümşüd o.

Məsul icraçı: dos. Süleymanov Kamil Mürsəl o.

Icraçılar: dos. Yusubəliyev Yusub Köçəri o

Dos. Mustafayev Sadıq Tağı o

Dos. Qurbanova Rəna Dəmir q

Lab.müd. Əsgərova Radə İsfəndiyar q.

 

Tədris metodiki təminat

4 dərs vəsaitləri mövcuddur, tədris olunan bütün ixtisaslar üçün  24 fənn proqramları Nazirlik tərəfindən təsdiq olunub.

 

Kafedra əməkdaşlarının inzibati-ictimai fəaliyyəti

1.  Kafedra əməkdaşları Universitetin və şəhərin ictimai işlərində fəal iştirak edirlər.

2.  Kafedra müdiri, dosent Kəsəmənli Hamlet Cümşüd oğlu – Universiteti və fakültənin Elmi Şurasının üzvü, Universitetin Tədris-metodiki Şurasının üzvü, Universitetin Ağsaqqallar Şurasının təftiş komissiyasının üzvüdür.

3.  Dosent, Mustafayev Sadıq Tağı oğlu – fakültə Elmi Şurasının üzvüdür.

4.  Assistent Əsgərli Naciyə Qalib qızı- fakültə Elmi Şuranın üzvü, fakültə tələbə elmi cəmiyyətinin sədridir.

Professor-müəllim heyəti

Kəsəmənli Hamlet Cümşüd oğlu

Kafedra müdiri, dosent


Mütəllimov Şəmsəddin Mütəllim oğlu

Professor-məsləhətçi


Qurbanov Mahal Şaban oğlu

Professor


Yusubalıyev Yusub Köçəri oğlu

Dosent


Mustafayev Sadıq Tağı oğlu

Dosent


Süleymanov Kamil Mürsəl oğlu

Dosent


Qurbanova Rəna Dəmir qızı

Dosent


Əsgərli Naciyə Qalib qızı

Assistent


Həsənova Çinarə Mikayıl qızı

Assistent


Hacıyeva Günel Vahid qızı

Assistent