Dövlətçiliyimizin rəmzi və qürur mənbəyimiz olan üçrəngli bayrağımız 
bu gün bütün Azərbaycan ərazisində vüqarla dalğalanır.