Bu Zəfər əsrlərin Zəfəridir! Bu Zəfər haqqın Zəfəridir!
Bu Zəfər milli birliyin, Vətənə sevginin, ümid və inamın Zəfəridir!