Turizm sənayesinin təşkili kafedrası

Hümbətov Yusif Əbülfət oğlu

Hümbətov Yusif Əbülfət oğlu

Kafedra müdiri, dosent

y.humbetov@atu.edu.az

Kafedanın yaranma tarixi


“Turizm sənayesinin təşkili”  kafedrası 2020-ci ildə “Sənayenin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” və “Turizm” kafedralarının bazasında yaradılmışdır. 2023-cü ilədək kafedra Qida mühəndisliyi fakültəsində “Turizm sənayesinin təşkili və ekologiya” kafedrası adı altında fəaliyyət göstərmişdir. 2023-cü ildə aparılmış restrukturizasiya əsasında kafedra “Turizm sənayesinin təşkili” adı altında İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində fəaliyyətinə başlamışdır. Kafedrada professor-müəllim heyəti - 18 nəfər təşkil edir. Onlardan  professor əvəzi – 2,  dosent – 4, baş müəllim – 5, assistent – 6 nəfərdir. Kafedranın texniki heyyəti 2 nəfərdən ibarətdir. Onlardan kabinə müdiri - 1, laborant – 1 nəfərdir.
Tədris istiqaməti
   Tələbələrə dərs demək və Turizm sənayesinin təşkili elmini aşılamaq.
İxtisaslar:
Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə
1.    Turizm və otelçilik
2.    Turizm bələdçiliyi
3.    Turizm işinin təşkili

Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə

1.   İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi 
2. “Biznesin təşkili və idarə edilməsi (turizm və otelçiliyin idarə edilməsi)
3. “Turizm və sosial mədəni servis xidməti” 

Kafedrada tədris olunan fənlər (Bakalavriat, Magistratura)    
I semestr 

Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə

1.    Sənayedə investisiya və innivasiya fəaliyyəti - (s/f)
2.    Turizmin iqtisadiyyatı - ixtisas
3.    Ətraf mühitin iqtisadiyyatı - (s/f)
4.    Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi - (s/f)
5.    Azərbaycan coğrafiyası - ixtisas
6.    Turizm təşkilatları və işgüzar turizm 
7.    Destinasiyaların idarə edilməsi - ixtisas
8.    Turizmdə investisiya siyasəti və innovasiya fəaliyyəti - (s/f)
9.    Bələdçiliyin əsasları - ixtisas
10.    Turizm məhsulunun hazırlanması - ixtisas
11.    Turizm və xarici iqtisadi əlaqələr
12.    Turizm siyasəti və planlaşdırılması - ixtisas
13.    Dayanıqlı turizm - ixtisas
14.    Turizmdə qida texnologiyaları - (s/f)
15.    Restoran biznesinin təşkili - (s/f)
16.    Turizmdə qidalanmanın təşkili texnologiyası - (s/f) 
17.    Turizm məhsulunun tərtibi texnologiyası - (s/f)
18.    Turizmə giriş - ixtisas
19.    Bələdçiliyin əsasları - (s/f)
20.    Mülki müdafiə və ilkin tibbi yardım - ixtisas
21.    Turizmdə qidalanmanın təşkili (s/f)
22.    Turizm və xarici iqtisadi əlaqələr - (s/f)
23.    Azərbaycanda turizm sektoru - (s/f)
24.    Turizmin regional inkişafı - (s/f)
25.    Turizmdə nəqliyyat - ixtisas
26.    Bronlaşdırma sistemləri - ixtisas
27.    Keyfiyyət əsaslı tədqiqat metodları – ixtisas
28.    Kəmiyyət əsaslı tədqiqat metodları
29.    Şərabçılıq müəssisələrinin iqtisadiyyatı - (s/f)
30.    Turizmdə vasitəçilər - ixtisas
31.    Qonaqpərvərlik sahəsinin idarə edilməsi - ixtisas
32.    İaşə obyektlərində xidmətin təşkili - (s/f)
33.    Turizm sənayesinin təşkili - (s/f)
34.    Turizmdə qidalanmanın təşkili - (s/f)
35.    Turizm maşurutları və ekskursiya işinin təşkili - ixtisas
36.    Turizm coğrafiyası - ixtisas
37.    Turizmin əsasları - ixtisas
38.    Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı - (s/f)
39.    Turizmdə qida texnologiyaları - (s/f)
40.    Turizmdə nəqliyyat xidməti - ixtisas
41.    Turizm fəaliyyətinin hüquqi əsasları - ixtisas
42.    Otel menecmenti - ixtisas
43.    Turizmdə marketinq və marketinq araşdırmaları - ixtisas
44.    Sağlamlıq və əməyin mühafizəsi - ixtisas
45.    Coğrafi ekologiya – ixtisas
46.    Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları 

Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə
47.    Tədqiqat metodları - ixtisas
48.    Tədqiqatın üsul və vasitələri - (s/f)
49.    Sənayenin təşkili və iradə edilməsinin müasir problemləri - ixtisas
50.    Xarici və iqtisadi əlaqələrin inkişaf perspektivləri - ixtisas
51.    Azərbaycan makro iqtisadiyyatının idarə edilməsi - (s/f)
52.    Azərbaycan makro iqtisadiyyatının əsasları - (s/f)
53.    Müasir innovasiya siyasəti - (s/f)
54.    Turizm və otelçilik elminin müasir problemləri - ixtisas
55.    Turizm və otelçilik elminin tarixi və metodologiyası - ixtisas
56.    Elmi tədqiqat işlərinin əsasları - ixtisas
57.    Turizmdə bronlaşdırma sistemləri - ixtisas
58.    Azərbaycanda turizmin dövlət tənzimlənməsi - ixtisas
59.    Müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyi  - (s/f)
60.    Turizmdə xidmətin təşkili - ixtisas
61.    Qidalanma sistemində istehsalın təşkili - (s/f)
62.    Qonaqpərvərlik və istirahət xidmətinin əsasları - (s/f)
63.    Turizm biznesinin təşkili - (s/f)
64.    Turizmdə qidalanmanın təşkili - (s/f)
65.    Turizmin inkişaf istiqamətləri - (s/f)
66.    Turizm menecmenti - (s/f)
67.    Sənaye müəssisələrinin yerləşdirilməsinin regional problemləri - ixtisas
68.    Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf perspektivləri - ixtisas
69.    Qeyri neft sənayesinin inkişaf problemləri - (s/f)
70.    Milli və xarici ölkələrin mətbəxi - (s/f)
71.    Beynəlxalq turizm təşkilatları - (s/f)
72.    Azərbaycan sanatoriya kurort ehtiyatları - (s/f)
73.    Müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyi - (s/f)
 

Elmi-tədqiqat işləri    

2021-2023 сü illər üçün Turizm sənayesinin təşkili” kafedrasının elmi – tədqiqat işlərinin mövzusu
Respublikamızda turizm sənayesinin  inkişafının müasir problemləri  
(Kafedranın 3 illik mövzu planının problemi)
1.    2021 – ci-il Turizmin sənaye əsasında təşkilinin  nəzəri məsələləri 
2.    2022 – cu-il Respublikamızda turizmin inkişafına təsir edən əsas amillər
3.    2023 – ci-il Turizm sənayesinin inkişafının yaxşılaşdırılması istiqamətləri  
 (3 illik mövzu planının adı)

2022 – cu-il Respublikamızda turizmin inkişafına təsir edən əsas amillər mövzusu olaraq yekunlaşdırılaraq elm şöbəsinə təhvil verilmişdir.
Hazırda 2023 – ci-il üçün nəzərdə tutulmuş Turizm sənayesinin inkişafının yaxşılaşdırılması istiqamətləri  mövzusu üzərində araşdırmalar aparılır.

Tədris metodiki təminat 


2020 – ci il – 1 dərs vəsaiti, 20 məqalə (9 xarici) 13 fənn proqramı

2021 – ci il – 2 dərs vəsaiti, 34 məqalə (6 xaricdə), 32 fənn proqramı, 2 metodik göstəriş

2022 – ci il – 2 dərs vəsaiti, 44 məqalə (15 xaricdə), 3 məqalə scopus,  36 fənn proqramı, 2 metodik göstəriş

2023 – cü il – 1 dərs vəsaiti, 1 monoqrafiya, 2 məqalə scopus, 32 məqalə (7 xaricdə), 16 fənn proqramı, 1 metodik göstəriş

Kafedra əməkdaşlarının inzibati-ictimai fəaliyyəti
Kafedrada hər semestr müəllimlərin elmi seminarı dinlənilib, müzakirə olunur(eyni zamanda kafedra əməkdaşlarının hazırladıqları tələbələrin seminarı dinlənilir), kafedra əməkdaşları universitetin bütün tədbirlərində fəal iştirak edirlər.
Şəhərimizdə keçirilən tədbirlərdə və Universitet daxilində olan bütün tədbirlərdə kafedra əməkdaşları yaxından iştirak edir. Universitet rəhbərliyinin son bir ildə həyata keçirdiyi bütün tədbirləri və layihələri dəstəkləməklə yanaşı, öz əməli işləri ilə köməklik göstərirlər.
Universitet rəhbərliyinin dəstəyi ilə tələbələrimiz istər şəhər daxili, istərsə də Respublika səviyyəli tədbirlərdə iştirak edirlər. Sonuncu kurs tələbələrimizin təcrübələri Universitet rəhbərliyinin dəstəyi sayəsində öz ixtisaslarına uyğun müəssisələrdə həyata keçirilir. Görülən işlərin nəticəsi olaraq bu il məzunla-rımızdan təcrübə müddətində iş təklifi alanlar oldu və işlə təmin olundular.

 

Professor-müəllim heyəti

Hümbətov Yusif Əbülfət oğlu

Kafedra müdiri, dosent


Zeynalov Camal Səməndər oğlu

Dosent


İsgəndərov Fərman Alısgəndər oğlu

Dosent


Xusayinova İradə Yunis qızı

Baş müəllim


Məmmədli Zeynəb Tahir qızı

Baş müəllim


Qəhrəmanova Yeganə Müzəffər qızı

Baş müəllim


Musayev Fizuli Məhəmmədəli oğlu

Baş müəllim


Həsənova Aygün Aydın qızı

Baş müəllim


Hüseynova Gülşən Qurban qızı

Assistent


Həsənova Səbinə Namik qızı

Assistent


Ramidə Fərrux qızı Xəlilova

Assistent


Yusifova Minarə Cəbrayıl qızı

Assistent


Qurbanova Aytac Ramazan qızı

Assistent


Verdiyeva Cəmalə Fizuli qızı

Assistent