Hümbətov Yusif Əbülfət oğlu

Kafedra müdiri, dosent

y.humbetov@atu.edu.az

Mən Hümbətov Yusif Əbülfət oglu, 01 Yanvar 1964-cü ildə Xanlar rayonu ( hazırda Samux rayonu) Sərkar kəndində anadan olmuşam. 1971-ci ildə Nizami adına Sərkar kənd orta məktəbinə daxil olmuş, 1981-ci ildə orta məktəbi bitirmişəm. 1981-1986-cı illərdə Azərbaycan Texnologiya İnstitutunun (indiki Universitetin) “Yeyinti istehsalının maşın və aparatları” ixtisasını bitirmişəm.

1986-88-ci illərdə Moskva vilayətinin Solneçnoqorsk şəhərində 1,5 (il yarım) hərbi xidmətdə olmuşam.

Əmək fəaliyyətinə 1986-cı ilin avqust ayından, 1989-cu ilin dekabr ayına kimi təyinatla Azərbaycan Respublikası Quba rayonunda Konserv zavodunda mexanik vəzifəsində çalışmışam. 1991-ci ildən Təhsil sahəsində çalışıram.1991-1997-ci illərdə Gəncə Yüngül Sənaye Texnikumunda laborant, müəllim, baş müəllim vəzifələrində, 1997-ci iyun ayından 2012-ci ilin dekabrına kimi Gəncə Hümanitar Kollecində (Gəncədə mövcud 5 texnikumum birləşməsi nəticəsində yaranan) iqtisadiyyat fənn müəllimi, şöbə müdiri, tərbiyə işləri üzrə direktor müavini vəzifələrində işləmişəm.

25 aprel 2008-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyyası nın İqtisadiyyat İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.181 dissertasiya şurasında “Səhmdar cəmiyyətlərin inkişafının təşkilati-iqtisadi mexanizminin təkmilləşdirilməsi (yeyinti sənayesi timsalında) “ mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək, 08.00.05 - “Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (komplekslərin, sahələrin və müəssisələrin iqtisadiyyatı, təşkili və idarə edilməsi )” ixtisası üzrə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Atestasiya komissiyasının qərarı ilə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi verilmişdir.

2010-cu ilin sentyabrından əvəzçiliklə Azərbaycan Texnologiya Universitetinin “Sənayenin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” kafedrasında baş müəllim, 2013-ci ilin fevral ayından tam ştat vahidi ilə həmin kafedrada dosent əvəzi işləmişəm. 16.01.2014-cü il tarixli Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Atestasiya Komissiyasının qərarına əsasən mənə “Sənayenin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” kafedrasının dosenti elmi adı verilmişdir. 18.04.2016-ci ildə müsabiqə yolu ilə həmin kafedraya müdir vəzifəsinə seçilmişəm.

2013-cü ildə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat İpəkçilik İnstitutunda elmlər doktorluğu istiqamətində doktoranturaya qəbul olmuş, 2022-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində fəaliyyət göstərən müdafiə Şurasında hazırladığım doktorluq  dissertasiyamı uğurla müdafiə etmişəm. 2023-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komisiyasının qərarı ilə iqtisad üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşəm.

Hazırda Azərbaycan Texnologiya Universitetinin “Turizm sənayesinin təşkili” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışıram. Həmçinin təhsilin bakalavr və magistr pillələrində tədris fənnlərin tədrisi ilə baglı problemlərin müəyyənləşdirilməsi və təhlil olunması istiqamətində elmi-pedaqoji fəaliyyətimi davam etdirirəm.92 elmi məqalənin ( o cümlədən 20-i xaricdə), 9 dərs vəsaitinin, 3 monoqrafiyanın, 50 fənn üzrə tədris proqramının müəllifiyəm.

        Ailəliyəm, üç ovladım var.