Azərbaycan Texnologiya Universitetinin Yüngül sənaye mühəndisliyi və dizayn kafedrasının professoru Cahangir Hacıyevin “Ləmbəli Oğuz Türk yurdu: dili və xalçalarındakı tarix” adlı monoqrafiyası nəşr olunub.
Monoqrafiyada türklərin böyük yayılma köçü və daxili yerdəyişmələri, köçün səbəbləri və yayılma coğrafiyası, o cümlədən Bozqurdlar, Oğuz türkləri və Pazırıq xalısındakı kodlaşdırılmış informasiyalar haqqında bilgilər yer alır.
Nəşrdə Lənbəli kəndində formalaşmış danışıq dili və Lənbəli xalçaları elmi-tədqiqat obyekti kimi götürülərək hər iki istiqamətdə mövcud materiallar üzərində araşdırmalar aparılıb, xalçaların naxış, süjet və kompozisiyalarının əsrlərlə sirr olaraq saxladığı tarixi faktlar üzə çıxarılıb.
Kitab filologiya, tarix, xalçaçılıq və dizaynla məşğul olan mütəxəssislər, ali məktəblərin müvafiq ixtisaslarında təhsil alanlar və müəllimlər üçün nəzərdə tutulub.