Tərəfdaş universitetlər

Azərbaycan Texnologiya Universitetinin Əməkdaşlıq etdiyi Xarici Universitetlərin Siyahısı

 

1.Əməkdaşlıq müqaviləsi

İstanbul Texniki Universiteti (Türkiyə)

İkitərəfli əməkdaşlıq

2.Əməkdaşlıq müqaviləsi

İstanbul Universiteti (Türkiyə)

İkitərəfli əməkdaşlıq

3.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Yıldız Texniki Universiteti (Türkiyə)

İkitərəfli əməkdaşlıq

4.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Gediz Universiteti (Türkiyə)

İkitərəfli əməkdaşlıq

5.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Ondokuz Mayıs Universiteti (Türkiyə)

İkitərəfli əməkdaşlıq

6.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Şərqi Aralıq Dənizi Universiteti (Şimali Kipr)

İkitərəfli əməkdaşlıq

7.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Beynəlxalq Qaradəniz Universiteti (Gürcüstan)

İkitərəfli əməkdaşlıq

8.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Tbilisi AçıqTədris Universiteti (Gürcüstan)

İkitərəfli əməkdaşlıq

9.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Tbilisi Humanitar Elmlər Universiteti (Gürcüstan)

İkitərəfli əməkdaşlıq

10.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Gürcüstan Biznes Akademiyası (Gürcüstan)

İkitərəfli əməkdaşlıq

11.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Saratov Dövlət Universiteti (Rusiya)

İkitərəfli əməkdaşlıq

12.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Beynəlxalq İqtisadi Əlaqələr İnstitutu (Rusiya)

İkitərəfli əməkdaşlıq

13.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Həştərxan Dövlət Texniki Universiteti (Rusiya)

İkitərəfli əməkdaşlıq

14.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Nijni Novqorod Dövlət Texniki Universiteti (Rusiya)

İkitərəfli əməkdaşlıq

15.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Omsk Texniki Universiteti (Rusiya)

İkitərəfli əməkdaşlıq

16.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Başqırd Dövlət Aqrar Universiteti (Rusiya)

İkitərəfli əməkdaşlıq

17.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti (Rusiya)

İkitərəfli əməkdaşlıq

18.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Başqırd Dövlət Pedoqoji Universiteti(Rusiya)

İkitərəfli əməkdaşlıq

19.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Krasnodar Dövlət Mədəniyyət Universiteti (Rusiya)

İkitərəfli əməkdaşlıq

20.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Nitra Kənd Təsərrüfatı Universiteti (Slovakiya)

İkitərəfli əməkdaşlıq

21.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Kosice Texniki Universiteti (Slovakiya)

İkitərəfli əməkdaşlıq

22.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Xarkov Ticarət və Qida sənayesi Univesiteti (Ukrayna)

İkitərəfli əməkdaşlıq

23.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Çerkasi Milli Universiteti (Ukrayna)

İkitərəfli əməkdaşlıq

24.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Moqilev Qida Məhsulları Universiteti (Belarus)

İkitərəfli əməkdaşlıq

25.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Rusiya Xalqlar Dostluğu Universiteti(Rusiya)

İkitərəfli əməkdaşlıq

26.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Belarusiya Dövlət Texnologiya Universiteti (Belarus)

İkitərəfli əməkdaşlıq

27.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Koreya Catholic Universiteti (Cənubi Koreya)

İkitərəfli əməkdaşlıq

28.Əməkdaşlıq müqaviləsi

HindistanTexnologiya Universiteti (Hindistan)

İkitərəfli əməkdaşlıq

29.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Cavahirlal Nehru Universiteti (Hindistan)

İkitərəfli əməkdaşlıq

30.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Sunçonhyang Universiteti ( Cənubi Koreya )

İkitərəfli əməkdaşlıq

31.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Tuzla Universiteti (Bosniya-Hersoqovina)

İkitərəfli əməkdaşlıq

32.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Dunaujvaros Universiteti (Macarıstan)

İkitərəfli əməkdaşlıq

33.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Sopron Universiteti(Macarıstan)

İkitərəfli əməkdaşlıq

34.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Şərqi Makedoniya Texnalogiya Universiteti (Yunanistan)

İkitərəfli əməkdaşlıq

35.Əməkdaşlıq müqaviləsi

İqtisadiyyat Universiteti (Polşa)

İkitərəfli əməkdaşlıq

36.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Kafkas Universiteti (Türkiyə)

İkitərəfli əməkdaşlıq

37.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Nişantaşı Universiteti(Türkiyə)

İkitərəfli əməkdaşlıq

38.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Universidade Federal De Mato Grosso (Braziliya)

İkitərəfli əməkdaşlıq

39.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Buxarest Politexnik Universiteti(Ruminiya)

İkitərəfli əməkdaşlıq

40.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Rusiya Biotexnologiya Universiteti (Rusiya)

İkitərəfli əməkdaşlıq

41.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Daşkənd Tekstil və Yüngül Sənaye İnstitutu (Özbəkistan)

İkitərəfli əməkdaşlıq

42.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Ş. Yesenov adına Xəzər Dövlət Texnologiyalar və Mühəndislik Universiteti (Qazaxstan)

İkitərəfli əməkdaşlıq

43.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Honam Universiteti (Cənubi Koreya)

İkitərəfli əməkdaşlıq

44.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Almatı Texnologiya Universiteti (Qazaxstan)

İkitərəfli əməkdaşlıq

45.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Mərkəzi Asiya İnnovasiyalar Universiteti (Qazaxstan)

İkitərəfli əməkdaşlıq

46.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Polotsk Evfrosiniya adına Polotsk Dövlət Universitet (Belarus)

İkitərəfli əməkdaşlıq

47.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Trier Tətbiqi elmlər Universiteti (Almaniya)

İkitərəfli əməkdaşlıq

48.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Mevlana Üniversitesi (Türkiyə)

Erasmus+ KA107

49.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Silesiya Texnologiya Universiteti (Polşa)

Erasmus+ KA107

50.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Varşava Ekologiya və Menecment Universiteti (Polşa)

Erasmus+ KA107

51.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Bialistok Texnologiya Universiteti (Polşa)

Erasmus+ KA107

52.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Selye Universiteti (Slovakiya)

Erasmus+ KA107

53.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Riqa Texniki Universiteti (Latviya)

Erasmus+ KA107

54.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Turiba Universiteti (Latviya)

Erasmus+ KA107

55.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Gheorghe Asachi Technical University of Iasi (Rumıniya)

Erasmus+ KA107

56.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Jaen Universiteti (İspaniya)

Erasmus+ KA107

57.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Şmalkalden Tətbiqi elmlər Universiteti (Almaniya)

Erasmus+ KA107

58.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Qranada Universiteti (Ispaniya)

Erasmus+ KA107

59.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Sopron Üniversiteti (Macarıstan).

Erasmus+ KA107

60.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Erasmus+ KA107

61.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Nişantaşı Universitesi (Türkiyə).

Erasmus+ KA107

62.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Pan Avropa Universiteti Slovakiya

Erasmus+ KA107

 

Azərbaycan Texnologiya Universitetinin əməkdaşlıq etdiyi Azərbaycan üniversitetlərinin siyahısı

1.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Azərbaycan Texniki Universiteti

İkitərəfli əməkdaşlıq

2.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti

İkitərəfli əməkdaşlıq

3.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasi

İkitərəfli əməkdaşlıq

4.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti.

İkitərəfli əməkdaşlıq

5.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Azərbaycan Dillər Universiteti.

İkitərəfli əməkdaşlıq

6.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

İkitərəfli əməkdaşlıq

7.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Azərbaycan Universiteti

İkitərəfli əməkdaşlıq

8.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti.

İkitərəfli əməkdaşlıq

9.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Gəncə Dövlət Universiteti.

İkitərəfli əməkdaşlıq

10.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Bakı Ali Neft Məktəbi

İkitərəfli əməkdaşlıq

11.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Bakı Avrasiya Universiteti

İkitərəfli əməkdaşlıq

12.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Bakı Biznes Universiteti

İkitərəfli əməkdaşlıq

13.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Bakı Mühəndislik Universiteti

İkitərəfli əməkdaşlıq

14.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası

İkitərəfli əməkdaşlıq

15.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Xəzər Universiteti

İkitərəfli əməkdaşlıq

16.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Naxçıvan Dövlət Universiteti

İkitərəfli əməkdaşlıq

17.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu.

İkitərəfli əməkdaşlıq

18.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Naxçıvan Universiteti

İkitərəfli əməkdaşlıq

19.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Lənkəran Dövlət Universiteti

İkitərəfli əməkdaşlıq

20.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Odlar Yurdu Universiteti

İkitərəfli əməkdaşlıq

21.Əməkdaşlıq müqaviləsi

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

İkitərəfli əməkdaşlıq