Məzunlar haqqında statistika

Məzun olmuş tələbələrin son 5 il üzrə statistikası aşağıdakı diaqramda öz əksini tapmışdır: