Kredit sisteminin təşkili

Bütün ali təhsil müəssisələrində olduğu kimi Azərbaycan Texnologiya Universitetindədə tədrisin kredit sistemi ilə təşkili aşağıda göstərilən qayadalar ilə tənzimlənir

Link: https://e-qanun.az/framework/