Elmi nailiyyətlər

2023-cü ildə Web of science, Scopus indeksli jurnallarda dərc edilmiş məqalələr:

S/s

Kafedranın adı

Müəllimin adı və soyadı

Məqalənin sayı

1

Qida Mühəndisliyi və ekspertiza

Prof. Əhəd Nəbiyev

4

2

Qida Mühəndisliyi və ekspertiza

Dos. Afət Qasımova

4

3

Qida Mühəndisliyi və ekspertiza

Dos.əv. Sevda Qurbanova

2

4

Qida Mühəndisliyi və ekspertiza

Dos. Mehman İsmayılov

1

5

Qida Mühəndisliyi və ekspertiza

Dos. Elnur Heydərov

1

6

Qida Mühəndisliyi və ekspertiza

Dos.əv. Ulduz Babayeva

1

7

Qida Mühəndisliyi və ekspertiza

Dos.əv. Müşfiq Xəlilov

1

8

Qida Mühəndisliyi və ekspertiza

Dos.əv. Aygün Hacıyeva

1

9

Qida Mühəndisliyi və ekspertiza

B/m. İnarə Kazımova

1

10

Qida Mühəndisliyi və ekspertiza

Dos. Mərdan Tağıyev

1

11

İqtisadiyyat

Dos. Raqif Hüseynov

1

12

İdarəetmə

Prof. Məmmədov Fizuli

3

13

İdarəetmə

Dos.Əhmədova Mətanət

1

14

İdarəetmə

B/m.Allahverdiyeva Aybəniz

1

15

İdarəetmə

B/m. Əlizadə Şakir

1

16

İdarəetmə

B/m. Abdiyeva Gülgün

1

17

İdarəetmə

B/m. Əliyeva Şəhla

1

18

İdarəetmə

B/m.Rzayeva Leyla

1

19

İdarəetmə

ass. Sultanova Günel

1

20

İdarəetmə

ass.Əsgərov Arzu

1

21

İdarəetmə

ass.Rüstəmov Tural

1

Toplam

30

 

2023-cü ildə tərtib edilmiş tədris-metodiki vəsaitlər (Dərslik, dərs vəsaiti, monoqrafiya):

S/s

Kafedranın adı

Müəllimin adı və soyadı

Dərslik

Dərs vəsaiti

Monoqrafiya

1

Qida Mühəndisliyi və ekspertiza

Prof. Əhəd Nəbiyev

-

1

2

2

Qida Mühəndisliyi və ekspertiza

Dos.əv. Mehriban Aslanova

-

-

1

3

Qida Mühəndisliyi və ekspertiza

B/m. İnarə Kazımova

-

-

1

4

Qida Mühəndisliyi və ekspertiza

Dos.əv. Müşfiq Xəlilov

-

1

-

5

Qida Mühəndisliyi və ekspertiza

Dos.əv. Mehriban Aslanova

-

1

-

6

İqtisadiyyat

Dos. Fazil Kərimov

-

1

-

7

İqtisadiyyat

b/m Minurə Kərimova 

-

1

-

8

İqtisadiyyat

b/m Sevinc Babakişiyeva 

-

1

-

9

İdarəetmə

Dos. İsmayılov Fazil İsmayıl

-

2

-

10

İdarəetmə

B/m.Allahverdiyeva Aybəniz 

-

1

-

11

İdarəetmə

B/m. Əlizadə Şakir

-

1

-

12

İdarəetmə

ass.Əsgərov Arzu

-

1

-

13

Turizm sənayesinin təşkili

Prof.əvəzi. Yusif Hümbətov 

-

1

1

14

Turizm sənayesinin təşkili

B/m. Aygün Həsənova

-

1

-

15

Turizm sənayesinin təşkili

Assis. Hüseynova Gülşən

-

1

-

16

Yüngül sənaye mühəndisliyi və dizayn

  dos. Tofiq Mirzəyev           

-

1

-

17

Yüngül sənaye mühəndisliyi və dizayn

prof. Cahangir Hacıyev              

-

-

1

18

Kimya və metallurgiya mühəndisliyi

Dos.Şakir Əliyev

1

1

-

19

Kimya və metallurgiya mühəndisliyi

Tofiq Hacıyev

-

1

-

20

Kimya və metallurgiya mühəndisliyi

Həcər Hüseynzadə

-

1

-

21

Kimya və metallurgiya mühəndisliyi

Dos.əv. Qalibə Məmmədova

-

1

1

22

Kimya və metallurgiya mühəndisliyi

Dos.əv.

Rəsmiyyə Rzayeva

 

1

1

-

23

Ümumi və tətbiqi riyaziyyat

dos.Hamlet Kəsəmənli

2

-

-

24

Ümumi və tətbiqi riyaziyyat

Prof.Mahal Qurbanov

1

-

-

Toplam

5

20

7