Elmi şuranın tərkibi

1. Ömərov Yaşar Adil oğlu Rektor v.m.i.e, t.e.d., b.f.d., dosent Sədr
2. Hüseynov Raqif Tofiq oğlu Tədris işləri üzrə prorektor, i.f.d., dosent Sədr müavini
3. Bağırov Rauf Nəriman oğlu Ümumi işlər üzrə prorektor Üzv
4. Qurbanova Sevda Oktay qızı Universitetin elmi katibi, b.f.d., dosent Üzv
5. Şabanov Cəsarət Əliheydər оğlu Tədris şöbəsinin müdiri Üzv
6. Əsgərov Namiq Rza oğlu Yüngül sənaye mühəndisliyi və logistika fakültəsinin dekanı, t.f.d., dosent Üzv
7. Kərimov Fazil Cəmil oğlu İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin dekanı, i.f.d., dosent Üzv
8. Hacıyev Rövşən Mustafa oğlu Avtomatika, telekommunikasiya və informatika fakültəsinin dekanı, t.f.d., dosent Üzv
9. İsmayılov Mehman Telman oğlu Qida mühəndisliyi fakültəsinin dekanı, t.f.d., dosent Üzv
10. Məmmədov Xudayar Bakir oğlu Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri Üzv
11. Zeynalova Ruxsarə Nazim qızı Tələbə həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri Üzv
12. Məmmədli Aysel Alim qızı Tələbə elmi cəmiyyətinin sədri Üzv
13. Əlizadə İlham Hacıbaba оğlu İnsan inkişafı şöbəsinin müdiri Üzv
14. Verdiyev Sakit Qambay oğlu “Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya” kafedrasının müdiri, t.e.d., professor Üzv
15. Cəfərov Məntiq Bahadur oğlu “Ümumi və tətbiqi fizika” kafedrasının müdiri f-r.e.d., professor Üzv
16. Məmmədov Fizuli Əziz oğlu “İdarəetmə kafedrasının müdiri” i.e.d., professor Üzv
17. Hacıyev Cahangir Əhməd oğlu “Yüngül sənaye mühəndisliyi və Dizayn” kafedrasının professoru, t.e.d. Üzv
18. Cəfərov Musa Hümbət oğlu “Kimya və metallurgiya mühəndisliyi” kafedrasının müdiri, t.f.d., dosent Üzv
19. Mirzəyev Tofiq Hacı oğlu “Yüngül sənaye mühəndisliyi və Dizayn” kafedrasının müdiri, t.f.d., dosent Üzv
20. Əliyev Şakir Hüseynqulu oğlu “Maşın mühəndisliyi və Logistika” kafedrasının müdiri, t.f.d., dosent Üzv
21. Nəbiyev Əhəd Əli oğlu Qida mühəndisliyi və ekspertiza kafedrasının müdiri b.e.d., professor Üzv
22. Məmmədov Elşad Ərşad oğlu “Ətraf mühitin mühafizəsi” kafedrası, k.e.d., professor Üzv
23. Hümbətov Yusif Əbülfət oğlu “Turizm sənayesinin təşkili kafedrasının müdiri, i.f.d., dosent Üzv
24. Kəsəmənli Hamlet Cümşüd oğlu “Ümumi və tətbiqi riyaziyyat” kafedrasının müdiri, f-r.f.d., dosent Üzv
25. Urkayev Məmməd Hacıyov oğlu “İqtisadiyyat” kafedrasının müdiri, i.f.d., dosent Üzv
26. Yusifov Fuad Yusif oğlu “İctimai elmlər və multikulturalizm” kafedrasının müdiri, f.f.d. dosent Üzv