Əlavə təhsil üzrə ixtisaslar

1. Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi

2. Nəqliyyat mühəndisliyi

3. Qida mühəndisliyi

4. Turizm bələdçiliyi

5. Turizm işinin təşkili

6. Biznesin idarə edilməsi

7. İqtisadiyyat

8. Marketinq

9. Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

10. İnformasiya texnologiyaları

11. Kompüter mühəndisliyi

12. Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

13. Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi

 

Buraxılış Yekun Dövlət Attestasiyası: 2024-cü il iyunun 21-dən 23-dək.