Əcnəbi tələbə qəbulu üçün nəzərdə tutulmuş ixtisaslar

Bakalavr təhsil səviyyəsi üzrə:

Əyani (az, rus)

S/N

İxtisasın adı

İxtisas qrupu

Bölmə

(Az, Rus)

Təhsil haqqı məbləği

(AZN)

Az

Rus

1

İnformasiya texnologiyaları

I

+

-

1450

2

Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi

I

+

+

1550

3

Metallurgiya mühəndisliyi

I

+

-

1350

4

Mühəndis fizikası

I

+

-

1350

5

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

I

+

-

1450

6

Qida mühəndisliyi

I

+

-

1350

7

Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi

I

+

-

1450

8

Ekologiya mühəndisliyi

I

+

+

1550

9

Kompüter mühəndisliyi

I

+

+

1550

10

Nəqliyyat mühəndisliyi

I

+

-

1550

11

Şərabçılıq

I

+

+

1550

12

Elektrik və elektronika mühəndisliyi

I

+

-

1450

13

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

II

+

-

1450

14

Mühasibat

II

+

-

1550

15

Turizm bələdçiliyi

II

+

-

1550

16

Biznesin idarə edilməsi

II

+

+

1550

17

İqtisadiyyat

II

+

-

1450

18

Marketinq

II

+

+

1550

19

Turizm işinin təşkili

II

+

+

1650

20

Ekologiya

IV

+

-

1450

21

Dizayn (sahələr üzrə)

V

+

+

1650

Qiyabi (Az)

S/N

İxtisasın adı

İxtisas qrupu

Bölmə

Təhsil haqqı məbləği (AZN)

1

İnformasiya texnologiyaları

I

Az

1350

2

Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi

I

Az

1450

3

Mühəndis fizikası

I

Az

1250

4

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

I

Az

1350

5

Qida mühəndisliyi

I

Az

1250

6

Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi

I

Az

1350

7

Ekologiya mühəndisliyi

I

Az

1350

8

Kompyuter mühəndisliyi

I

Az

1450

9

Nəqliyyat mühəndisliyi

I

Az

1450

10

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

II

Az

1350

11

Turizm bələdçiliyi

II

Az

1450

12

İqtisadiyyat

II

Az

1350

13

Marketinq

II

Az

1450

14

Turizm işinin təşkili

II

Az

1450

15

Ekologiya

IV

Az

1350

Magistratura təhsil səviyyəsi üzrə

 

S/N

İxtisasın adı

Bölmə

(Az, Rus, İng)

Təhsil haqqı məbləği

(AZN)

Az

Rus

İng

1

Dizayn və texniki estetika

+

-

-

1550

2

Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit

+

-

-

1450

3

İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (qida və yüngül sənaye üzrə)

+

-

-

1450

4

Menecment (sahələr üzrə)

+

-

-

1450

5

İnnovasiyaların və layihələrin idarə olunması

+

-

-

1450

6

Marketinq (sahələr üzrə)

+

-

-

1450

7

Dövlət strukturlarında menecment

+

-

-

1450

8

Dövlət proqramlarının və layihələrinin idarə edilməsi

+

-

-

1450

9

Elektron idarəetmə

+

-

-

1450

10

Əlvan və nadir metalların metallurgiyası

+

-

-

1350

11

Nəqliyyatda daşımalar və menecment (avtomobil nəqliyyatı üzrə)

+

-

-

1350

12

Nəqliyyat logistikası

+

-

-

1350

13

Şəhər nəqliyyat şəbəkəsi və nəqliyyat xidmətlərinin təşkili

+

-

-

1350

14

Nəqliyyat xidmətləri üçün böhran və risklərin idarə edilməsi

+

-

-

1350

15

Rabitə qovşaqları və kommutasiya sistemləri

+

-

-

1450

16

Kompüter mühəndisliyi

+

-

-

1550

17

İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri

+

-

-

1450

18

Polimerlərin kimyəvi texnologiyası

+

-

-

1350

19

İaşə məhsullarının texnologiyası və iaşənin təşkili

+

-

-

1350

20

Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalının texnologiyası

+

-

-

1350

21

Konservləşdirmə texnologiyası

+

-

-

1350

22

Qida təhlükəsizliyi

+

-

-

1350

23

Tikiş məmulatlarının texnologiyası

+

-

-

1350

24

Qeyri ərzaq məhsullarının ekspertizası və marketinqi

+

-

-

1350

25

Ərzaq məhsullarının ekspertizası və marketinqi

+

-

-

1350

26

Gömrük expertizası (sahələr üzrə)

+

-

-

1350

27

Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması

+

-

-

1350

28

Turizm və sosial-mədəni servis xidməti

+

-

-

1550

29

Biznesin təşkili və idarə edilməsi, MBA (muhasibat uçotu üzrə)

+

-

-

1750

30

Biznesin təşkili və idarə edilməsi, MBA (marketinq üzrə)

+

-

-

1750

31

Biznesin təşkili və idarə edilməsi, MBA (mühəndislik və idarəetmənin riskləri üzrə)

+

-

-

1750

32

Biznesin təşkili və idarə edilməsi, MBA (turizm və otelçiliyin idarə edilməsi üzrə)

+

-

-

1750

33

Biznesin təşkili və idarə edilməsi, MBA (vergi idarə edilməsi və vergi planlaşdırılması)

+

-

-

1750

34

Biznesin təşkili və idarə edilməsi, MBA (menecment)

-

-

+

1750