Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə ixtisaslar

Magistraturada 17 ixtisas və 34 ixtisaslaşma üzrə tədris aparılır. Tədris rus və azərbaycan dilindədir.

İxtisaslar:

1. 060623 - Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi

İxtisaslaşmanın adı:

- Nəqliyyatda daşımalar və menecment (avtomobil nəqliyyatı üzrə)

- Nəqliyyat logistikası

- Nəqliyyat xidmətləri üçün böhran və risklərin idarə edilməsi

- Şəhər nəqliyyat şəbəkəsi və nəqliyyat xidmətlərinin təşkili


2. 060642 - Qida məhsulları mühəndisliyi

İxtisaslaşmanın adı:

- Qida təhlükəsizliyi

- İaşə məhsullarının texnologiyası və iaşənin təşkili

- Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalının texnologiyası

- Konservləşdirmə texnologiyası


3. 060611 – Metallurgiya mühəndisliyi

İxtisaslaşmanın adı:

- Əlvan və nadir metalların metallurgiyası


4. 060644 - İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi

İxtisaslaşmanın adı:

- Ərzaq məhsullarının ekspertizası və marketinqi

- Qeyri-ərzaq məhsullarının ekspertizası və marketinqi

- Gömrük ekspertizası


5. 060627 - Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi

İxtisaslaşmanın adı:

- Rabitə qovşaqları və kommutasiya sistemləri


6. 060631 - Kompüter mühəndisliyi

İxtisaslaşmanın adı:

- Kompüter mühəndisliyi


7. 060632 - İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

İxtisaslaşmanın adı:

- İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri


8. 060641 - Kimya mühəndisliyi

İxtisaslaşmanın adı:

- Polimerlərin kimyəvi texnologiyası


9. 060649 - Ekologiya mühəndisliyi

İxtisaslaşmanın adı:

- Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyyatlardan səmərəli istifadə olunması


10. 060321- Dizayn.

İxtisaslaşmanın adı:

- Dizayn və texniki estetika

-

11. 060643- Çoxişlənən malların texnologiyası münəndisliyi

İxtisaslaşmanın adı:

- Tikiş məmulatlarının texnologiyası


12. 060402 – Mühasibat uçotu və audit

İxtisaslaşmanın adı:

- Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit


13. 060405 – Sənayenin təşkili və idarə edilməsi

İxtisaslaşmanın adı:

- İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisdiyyatı və idarə edilməsi


14. 060407 – Menecment

İxtisaslaşmanın adı:

- İnnovasiyaların və layihələrin idarə olunması

- Menecment


15. 60408 - Marketinq

İxtisaslaşmanın adı:

- Marketinq (sahələr üzrə


16. 060410 – Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

İxtisaslaşmanın adı:

- Dövlət proqramlarının və layihələrin idarə edilməsi

- Elektron idarəetmə

- Dövlət strukturunda menecment


17. 060409 - Biznesin idarə edilməsi (MBA proqramı üzrə)

İxtisaslaşmanın adı:

- Biznesin təşkili və idarə edilməsi (mühasibat uçotu üzrə, Azərbaycan

- Biznesin təşkili və idarə edilməsi (mühəndislik və idarəetmənin riskləri üzrə, Azərbaycan)

- Biznesin təşkili və idarə edilməsi (vergi idarə edilməsi və vergi planlaşdırılması üzrə azərbaycan)

- Biznesin təşkili və idarə edilməsi ( marketinq üzrə, azərbaycan)

- Biznesin təşkili və idarə edilməsi ( menecment üzrə, ingilis)

- Biznesin təşkili və idarə edilməsi ( turizm və otelçilik üzrə, azərbaycan)