Ali təhsilin doktorantura səviyyəsi üzrə ixtisaslar

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti aşağıdakı elm sahələri üzrə 2022-ci il üçün fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya

qəbul planları (Dövlət sifarişli və ödənişli əsaslarla)

 

Ixtisasın şifri

Ixtisasın adı

 
 

1.

3304.01

Kompüter qurğuları və texnologiyası

 

2.

3308.01

Ətraf mühitin texnologiyası və mühəndisliyi

 

3.

3309.01

Qida məhsullarının texnologiyası

 

4.

3315.01

Telekommunikasiya texnologiyası

 

5.

3325.01

Nəqliyyat sistemləri qurğuları

 

6.

3337.01

İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri

 

7.

5308.01

Ümumi iqtisadiyyat

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti aşağıdakı elm sahələri üzrə 2022-ci il üçün fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertanturaya qəbul planları (Ali təhsil müəssisəsinin büdcəsi hesabına və ödənişli əsaslarla*)

 

 

Ixtisasın şifri

Ixtisasın adı

 
 

1.

3304.01

Kompüter qurğuları və texnologiyası

 

2.

3308.01

Ətraf mühitin texnologiyası və mühəndisliyi

 

3.

3309.01

Qida məhsullarının texnologiyası

 

4.

3315.01

Metallurgiya texnologiyası

 

5.

3315.01

Telekommunikasiya texnologiyası

 

6.

3325.01

Nəqliyyat sistemləri qurğuları

 

7.

3337.01

İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri

 

8.

3338.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

 

9.

3339.01

İnformasiyanın mühafizəsi üsulları və sistemləri, informasiya təhlükəsizliyi

 

10.

5308.01

Ümumi iqtisadiyyat

 

11.

5311.01

Müəssisələrin təşkili və idarə olunması

 

12.

5312.01

Sahə iqtisadiyyatı

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti aşağıdakı elm sahələri üzrə 2022-ci il üçün fəlsəfə doktoru proqramı üzrə elmlər doktoru proqramı

üzrə dissertanturaya qəbul planları

 

 

Ixtisasın şifri

Ixtisasın adı

 
 

1.

3309.01

Qida məhsullarının texnologiyası

 

2.

3313.02

Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər

 

3.

5312.01

Sahə iqtisadiyyatı

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti aşağıdakı elm sahələri üzrə 2023-cü il üçün fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya

qəbul planları (Dövlət sifarişli və ödənişli əsaslarla)

 

Ixtisasın şifri

Ixtisasın adı

 
 

1.

3304.01

Kompüter qurğuları və texnologiyası

 

2.

3308.01

Ətraf mühitin texnologiyası və mühəndisliyi

 

3.

3309.01

Qida məhsullarının texnologiyası

 

4.

3337.01

İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri

 

5.

5308.01

Ümumi iqtisadiyyat

 

6.

5311.01

Müəssisələrin təşkili və idarə olunması

 

7.

5312.01

Sahə iqtisadiyyatı

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti aşağıdakı elm sahələri üzrə 2023-cü il üçün fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertanturaya qəbul planları (Ali təhsil müəssisəsinin büdcəsi hesabına və ödənişli əsaslarla*)

 

Ixtisasın şifri

Ixtisasın adı

 
 

1.

3304.01

Kompüter qurğuları və texnologiyası

 

2.

3308.01

Ətraf mühitin texnologiyası və mühəndisliyi

 

3

3316.01

Metal məhsulları texnologiyası

 

4.

3338.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

 

5.

3339.01

İnformasiyanın mühafizəsi üsulları və sistemləri, informasiya təhlükəsizliyi

 

6.

5304.01

İqtisadi fəaliyyət növləri

 

7.

5308.01

Ümumi iqtisadiyyat

 

8.

5312.01

Sahə iqtisadiyyatı