Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə ixtisaslar

Bakalavr təhsil səviyyəsi üzrə:

Əyani (az, rus)

S/N

İxtisasın adı

İxtisas qrupu

Bölmə

(Az, Rus)

Təhsil haqqı məbləği

(AZN)

Az

Rus

1

İnformasiya texnologiyaları

I

+

-

1450

2

Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi

I

+

+

1550

3

Metallurgiya mühəndisliyi

I

+

-

1350

4

Mühəndis fizikası

I

+

-

1350

5

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

I

+

-

1450

6

Qida mühəndisliyi

I

+

-

1350

7

Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi

I

+

-

1450

8

Ekologiya mühəndisliyi

I

+

+

1550

9

Kompüter mühəndisliyi

I

+

+

1550

10

Nəqliyyat mühəndisliyi

I

+

-

1550

11

Şərabçılıq

I

+

+

1550

12

Elektrik və elektronika mühəndisliyi

I

+

-

1450

13

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

II

+

-

1450

14

Mühasibat

II

+

-

1550

15

Turizm bələdçiliyi

II

+

-

1550

16

Biznesin idarə edilməsi

II

+

+

1550

17

İqtisadiyyat

II

+

-

1450

18

Marketinq

II

+

+

1550

19

Turizm işinin təşkili

II

+

+

1650

20

Ekologiya

IV

+

-

1450

21

Dizayn (sahələr üzrə)

V

+

+

1650

Qiyabi (Az)

S/N

İxtisasın adı

İxtisas qrupu

Bölmə

Təhsil haqqı məbləği (AZN)

1

İnformasiya texnologiyaları

I

Az

1350

2

Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi

I

Az

1450

3

Mühəndis fizikası

I

Az

1250

4

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

I

Az

1350

5

Qida mühəndisliyi

I

Az

1250

6

Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi

I

Az

1350

7

Ekologiya mühəndisliyi

I

Az

1350

8

Kompyuter mühəndisliyi

I

Az

1450

9

Nəqliyyat mühəndisliyi

I

Az

1450

10

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

II

Az

1350

11

Turizm bələdçiliyi

II

Az

1450

12

İqtisadiyyat

II

Az

1350

13

Marketinq

II

Az

1450

14

Turizm işinin təşkili

II

Az

1450

15

Ekologiya

IV

Az

1350