Konfranslar materialları

Dördüncü sənaye İnqi̇labi dövründə elm və texnologi̇yalarin mövcud vəzi̇yyəti̇ və İnki̇şaf perspekti̇vləri̇ - I hissə

2024-05-06

Dördüncü sənaye İnqi̇labi dövründə elm və texnologi̇yalarin mövcud vəzi̇yyəti̇ və İnki̇şaf perspekti̇vləri̇ - II hissə

2024-05-06

Dördüncü sənaye İnqi̇labi dövründə elm və texnologi̇yalarin mövcud vəzi̇yyəti̇ və İnki̇şaf perspekti̇vləri̇ - III hissə

2024-05-06

Elm və texnologiyaların müasir trendləri hissə2

2023-11-06

Elm və texnologiyaların müasir trendləri hissə1

2023-11-05

Dördüncü sənaye inqilabı və innovativ texnologiyalar hissə 4

2023-05-05

Dördüncü sənaye inqilabı və innovativ texnologiyalar hissə 3

2023-05-04

Dördüncü sənaye inqilabı və innovativ texnologiyalar hissə 2

2023-05-03

Dördüncü sənaye inqilabı və innovativ texnologiyalar hissə 1

2023-05-02

Müasir elmin aktual çağırışları və nailiyyətləri

2022-11-04

Müasir elmin aktual çağırışları və nailiyyətləri

2022-11-03

Tekstil və yüngül sənayedə dizayn,texnologiya və innovasiya hissə 2

2022-05-06

Tekstil və yüngül sənayedə dizayn,texnologiya və innovasiya hissə 1

2022-05-05

Texnoloji inkişaf iqtisadi inkişafın əsasıdır

2022-03-10

pandemiya dövründə gənclərin tədqiqat problemləri

2021-11-05

Universitetin reytinqi məsələlərinin əsas problemləri

2021-04-30

Uni̇versi̇tet sənaye əlaqələri̇ni̇n keyfi̇yyət təmi̇natinin əsas problemləri̇ 2-ci hissə

2020-02-01

Uni̇versi̇tet sənaye əlaqələri̇ni̇n keyfi̇yyət təmi̇natinin əsas problemləri̇

2020-01-01

Universitet-sənaye əlaqələrinin keyfiyyət təminatının əsas problemləri

2020-01-01

Qida və Yüngül sənayenin aktual problemləri

2019-10-10

Urbani̇zasi̇ya və sənayeləşmə şərai̇ti̇ndə bi̇omüxtəli̇fli̇yi̇n qorunması

2016-10-22

Kreativ sənaye texnologiyalarının tədrisi və tətbiqi

2015-01-01