İdarəetmə kafedrası

Məmmədov Fizuli Əziz

Məmmədov Fizuli Əziz oğlu

İdarəetmə kafedrası kafedrası müdiri

(+994 22) 267 03 47

f.memmedov@atu.edu.az

 

Kafedranın tarixi

07.07.2009-cu il Universitet  Elmi Şurasının qərarı ilə “İnzibati idarəetmə” kafedrası “Menecment” kafedrasına  birləşdirilərək “İdarəetmə” kafedrası yaradılıb.

İxtisaslar

Ali təhsilin bakalvriat səviyyəsi üzrə ixtisaslar (az)

- biznesin idarə edilməsi (əyani)

-  biznesin idarə edilməsi (qiyabi)

- dövlət və bələdiyyə (əyani)

- dövlət və bələdiyyə (qiyabi)

Ali təhsilin bakalvriat səviyyəsi üzrə ixtisaslar (rus)

- biznesin idarə edilməsi (əyani)

-  biznesin idarə edilməsi (qiyabi)

- dövlət və bələdiyyə (əyani)

Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə yalnız Azərbaycan bölməsi üzrə “Menecment” və  “Dövlət və bələdiyyə” ixtisasları.

İxtisaslaşmalar: 1. Menecment (sahələr üzrə)

                   2. İnnovasiyaların və layihələrin idarə edilməsi

MBA-üzrə “Biznesin idarə edilməsi” ixtisası.

İxtisaslaşmalar: 1. Biznesin təşkili və idarə edilməsi (sahələr üzrə (Eng)).

                            2. Biznesin təşkili və idarə edilməsi (mühəndislik və idarəetmənin riskləri 

                            üzrə, Azərbaycan)

                          3. Biznesin təşkili və idarə edilməsi (vergi üzrə, Azərbaycan)

Kafedrada tədris olunan fənlər

 

 Biznesin idarə edilməsi (bakalavriat)

1. Menecment

2. Karyera planlaması-1

3. Statistika-1

4. Biznesin əsasları

5. Statistika-2

6. İnsan resursların idarə edilməsi (30,30); (30,15); (45,30)

7. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (45,30)

8. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (30,30)

9. Beynəlxalq biznes

10. Risklərin idarə edilməsi

11. Ekonometrika

12. Karyera planlaması-2

13. Sahibkarlığın əsasları və biznesə giriş

14. Biznesin idarə edilməsi

15. Əməliyyatların idarə edilməsi

16. Bank işi

17. Strateji idarəetmə

18. Karyera planlaması-3

19. Biznes planlaşdırma

20. Biznes statistikası

21. Menecment əsasları

 

 Menecment ixtisası üzrə (magistratura)

1. Tədqiqat metodları

2. Menecmentin müasir problemləri

3. Müasir strateji menecment

4. Xidmət menecmenti

5. Əməliyyat menecmenti

6. İnnovasiya layihələrinin idarə edilməsi

7. Kreativ  və innovasiya menecmenti

8. Kadr menecmenti

9. Layihə menecmenti

10. Milli iqtisadiyyatın inkişaf problemləri

11. Risk menecmenti

12. Planlaşdırmada və idarəetmədə RİV

13. Firmanın idarə edilməsi

 

Biznesin idarə edilməsi (MBA)

1. Liderlik və təşkilati davranış

2. Biznes statistikası

3. Müasir strateji menecment

4. Strategiya, təşkilat, innovaisya

5. Koorporativ maliyyə

6. Biznes hüququ

7. Əməliyyat menecmenti

8. Azərbaycanın vergi sistemi

9. Qərar qəbul etmədə tədqiqat metodları

10. Vergiqoymanın prinsipləri və siyasəti

11. Vergi hüququ

12. Qida və yüngül sənayedə risklərin təhlili

13. Biznesin davamlılıq riski və sığorta

14. İnnovasiya risklərinin idarə edilməsi

15. Qlobal mühitdə biznes

16. Beynəlxalq biznes etikası və koorporativ idarəetmə

17. Liderlik yenilik və məsuliyyət

 

Dövlət və bələdiyyə  (bakalavriat)

1.Karyera planlanmaı-1

2. Dövlət idarəçilik nəzəriyyəsi-1

3. Dövlət qulluğu

4. Regional idarəetmə

5. Davamlı və inklüziv inkişafın idarə edilməsi

6. İnsan inkişafının əsasları

7. Dövlət idarəçiliyində etika

8. Strateji idarəetmə

9. Sosial idarəetmə

10. Antiböhranlı idarəetmə

11. Qərar qəbulu metodları

12. Yerli özünüidarəetmənin hüququ əsasları

13. İqtisadi diplomatiya

14. Siyasi elmin  əsasları

15. Fəaliyyətin effektiv idarə edilməsi

16. Layihələrin idarə olunması

17 Heyətin  idarə olunması

18. Münaqişələrin  idarə edilməsi

19. Milli təhlükəsizlik

20. Karyera planlaması-2 (Softskills)

21. İctimaiyyətlə əlaqələr

22. İnzibati menecment

23. Karyera planlaması-3(Hard skills)

24. Dövlət idarəçiliyi nəzəriyyəsi - 2

25. Bələdiyyə vergi və rüsümları

26. Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

27. İşgüzar yazışmalar

28. Bələdiyyə və verdgi resurslarının dövlət tənzimlənməsi

29. Gömrük işi

30. Beynəlxalq kommersiya fəaliyyəti

 

 Dövlət və bələdiyyə  (magistratura)

1. Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyyin müasir problemləri

2. Dövlət strukturlarında kadr siyasəti

3. Azərbaycanın dövlət strukturlarında menecment

4. Azərbaycanda dövlət idarəetmə sisteminin islahatları

5. Dövlət sektorunda elektron idarəetmə

6. Dövlət idarəetmə strukturunda islahatlar

7. Kommunikasiya menecment

8. Dövlət bələdiyyə fəaliyyətinin təşkili və idarəedilməsi

9. Gömrük menecmenti

10. Gömrük vergi və rüsümları

11. Dövlət proqramlarının və layihələrinin idarə edilməsi

12. Dövlət qulluğunun idarə olunmasının strategiyası

13. Regional layihələrin idarəedilməsi

14. Heydər Əliyev dövlətçilik təcrübəsi

15. İdarəetmə informasiya sistemi

16. Regional idarəetmənin  təşkili və texnologiyası

17. Urbanizasiya  və ətraf mühit problemləri

18. Elektron hökümət

19. Gömrük rəsmiləşdirilməsi

 

Elmi-tədqiqat işləri

 

Problem mövzusu:  “Respublikanın  iqtisadi regionlarında qida məhsulları istehsalı müəssisələrinin iqtisadi inkişaf strategiyası”

2021-ci ilin mövzusu:  “Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsində qida sənayesi müəssisələrinin aparıcı rolu”

2022-ci ilin mövzusu:  “Gəncə-Qazax, Şəki-Zaqatala iqtisadi regionlarının qida sənayesi müəssisələrinin müasir vəziyyəti və inkişaf istiqamətləri”

2023-cü ilin mövzusu:  “Qida sənayesi məhsullarının ixrac potensialının artırılmasında dövlətin tənzimləyici siyasəti”

Problem mövzusu:  “Azərbaycanda turizm sənayesinin iqtisadiyyatı, marketinqi və menecmenti problemləri”.

2021-ci il üçün dövlət büdcəli elmi tədqiqat işnin mövzusu “Azərbaycanda turizm sahibkarlığının və iqtisadiyyatının inkişaf mexanizmləri”.

2022-ci il üçün dövlət büdcəli elmi tədqiqat işnin mövzusu “Azərbaycanda turizm potensialının artırılmasının marketinq araşdırılması”.

2023-cü il üçün dövlət büdcəli elmi tədqiqat işnin mövzusu “Turizm menecmentinin ölkə iqtisadiyyatına təsirlərinin qiymətləndirilməsi”.

Tədris-metodiki təminat

 

Kafedrada tədris olunan fənlərin tədris proqramları yenilənib. Son 5 ildə 19 dərs vəsaiti, bir dərslik, bir monoqrafiya işlənmiş, WEB of scirnce, skopus jurnalında 20 məqalə çap olunub, 6-sı qəbul olunub.

Beynəlxalq əlaqələr 

Kafedranın RF-nın OMSK Regional İnstitutu, Vitebsk Dövlət Texnologiya Universiteti, Türkiyə və Azərbaycan Universitetləri ilə geniş əlaqələri var.  

Kafedra əməkdaşlarının inzibati-ictimai fəaliyyəti

Kafedra şəhərimizin və Universitetimizin ictimai həyatinda yaxından iştirak edir.

 

Professor-müəllim heyəti

Məmmədov Fizuli Əziz Oğlu

Kafedra müdiri, professor


Gülalıyev Mayıs Gülalı oğlu

Professor əvəzi


Kərimov Fazil Cəmil oglu

Dosent


Ağayeva Xalidə Mehdi qızı

Dosent


Şükürov Rafayıl Şükür oğlu

Dosent


İsmayılov Fazil İsmayıl oğlu

Dosent


Qurbanəliyev Ələddin İsmayıl oğlu

Dosent əvəzi


Məmmədov Kərim Adil oğlu

Baş müəllim


Abdiyeva Gülgün Zeynal qızı

Baş müəllim


Cabbarov Cümşüd İbrahim oğlu

Baş müəllim


Əliyeva Şəhla Yasin qızı

Baş müəllim


Məcidov Rizvan Hacı oğlu

Baş müəllim


Qasımova Yetər İsrayıl qızı

Baş müəllim


Qocayeva Zeynab Bəhram qızı

Baş müəllim


Qurbanov Vəli Nəsir oğlu

Baş müəllim


Əhmədov İsa Əhməd oğlu

Baş müəllim


Məmmədova Gözəl İsa qızı

Baş müəllim


Hüseynova Nigar Vaqif qızı

Baş müəllim


Rzayeva Leyla Yusif qızı

Baş müəllim


Həsənov Babək Mikayıl oğlu

Baş müəllim


Hüseynov Raqif Tofiq oğlu

Assistent


Sultanova Günel Gündüz qızı

Assistent


Əhmədova Tamilla Süleyman qızı

Assistent


Bahadurlu Ayxan Habil oğlu

Assistent


Əmirahova Böyükxanım Əkbər qızı

Assistent


Rüstəmov Tural Faiq oğlu

Assistent


Mehdiyeva Aysel Xasay qızı

Assistent


Alıyeva Şəhanə Vəli qızı

Assistent


Qarayev Maarif Şərif oglu

Dosent


Əhmədova Mətanət İsrayıl qızı

Dosent


Cəfərov Elmir Saleh oğlu

Dosent


Allahverdiyeva Aybəniz Məhəmməd qızı

Baş müəllim


Əlizadə Şakir Sərdar oğlu

Baş müəllim


Babazadə Əsgər Firdovsi oğlu

Baş müəllim


Əsgərov Arzu Taryel oğlu

Assistent