Maşın mühəndisliyi və logistika kafedrası

Əliyev Şakir Hüseynqulu

Əliyev Şakir Hüseynqulu oğlu

Maşın mühəndisliyi və loqistika kafedrasının müdiri

(+994 22) 257 07 09

sh.eliyev@atu.edu.az

Kafedranın yaranma tarixi

Çingiz İldırım adına Azərbaycan Politexnik İntitunun Gəncə filialında 1970-cü ildə “Maşın hissələri” kafedrası adı altında fəaliyyət göstərib. 1981- ci ildə filialın bazası əsasında Azərbaycan Texnologiya İnstitutu yaranandan sonra kafedra iki müstəqil “Maşın hissələri və maşın mexanizmlər nəzəriyyəsi” kafedrası kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir.Sonralar kafedranın adı dəyişdirilərək “ Maşın mühəndisliyi və nəqliyyatda daşımaların təşkili” kafedrası adlandırılmışdır. 2016 – cı ildə kafedranın adı

 

Elmi-tədqiqat işləri

2021-2023 сü illər üçün “ Maşın mühəndisliyi və logistika” kafedrasının elmi – tədqiqat işlərinin mövzusu

Mövzu:Azərbaycan Respublikasında logistikanın inkişaf perspektivləri

2021 –ci il

Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat logistik xidmət bazarının inkişafının müasir vəziyyəti və perspektivləri

2022 – ci il

Nəqliyyat logistik xidmətlərin Beynəlxalq nəqliyyat məkana inteqrasiya olunması aspektləri

2023 –cü il

Azərbaycanda logistik autsorinqin inkişafının aktual məsələləri

 1. 3. Tədris istiqaməti:

Ali təhsilin bakalavr səviyyəsi üzrə
Kafedrada 2 ixtisas üzrə mütəxəssis hazırlığı aparılır.

1.Nəqliyyat mühəndisliyi

2.Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi

Ali təhsilin magistr səviyyəsi üzrə

 1. 1. Nəqliyyat logistikası

2.Daşımaların təşkili və menecment

3.Nəqliyyat xidmətləri üçün böhran və risklərin idarə edilməsi

 

 1. Maşın mühəndisliyi və logistika kafedrasının professor – müəllim heyəti haqqında məlumat

Kafedranın professor –müəllim heyəti 26 nəfər, texniki heyət 4 nəfərdir.

Professor –müəllim heyətinin 1 nəfər professor əvəzi, 8 nəfəri dosent, 4 nəfər dosent əvəzi, 9 nəfəri baş müəllim, 4 nəfəri isə müəllimdir.

 1. Maşın mühəndisliyi və logistika kafedrasında tədris olunan fənnlərin siyahısı

 

Ali təhsilin bakalavr səviyyəsi üzrə:

 • * Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi
 • * Maşın hissələri və konstruksiya etmənin əsasları
 • * Nəzəri mexanika
 • * Yol hərəkəti qaydaları
 • * Nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyasının əsasları
 • * Nəqliyyatın yükləmə - boşaltma vasitələri
 • * Nəqliyyat logistikası
 • * Vahid nəqliyyat sistemi
 • * Nəqliyyat ekspedisiya işlərinin təşkili
 • * Nəqliyyatda servis işlərinin təşkili
 • * Beynəlxalq multimodal daşımalar
 • * Avtomobil yük və sərnişin daşımaları
 • * Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyi
 • * Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi
 • * Daşımaların sığortası
 • * Yükşünaslıq
 • * Avtomobil yolları
 • * Dəmir yolları
 • * Logistikanın əsasları
 • * Dəmiryol nəqliyyatının hərəkət vasitələri
 • * Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma
 • * Nəqliyyat ekiligiyası
 • * Nəqliyyat daşımalrının texnologiyası
 • * Logistik sistemlərdə idarəetmənin əsasları
 • * Nəqliyyatda sığorta
 • * Təhcizat zəncirinin idarəedilməsi
 • * Anbarlaşdırma logistikası
 • * Tədarük və bölüşdürmə logistikası
 • * Dəmiryolu stansiyaları və qovşaqları
 • * Vaqon təsərrüfatı
 • * Magistral və sənaye nəqliyyatı lokomotivləri
 • * Lokomotivlərin istismarının təşkili
 • * Qatarların dartısının əsaları
 • * Dəmiryolu nəqliyyatında hərəkətin təhlükəsizliyi
 • * Dəmiryolu maşınlarının konstruksiyası
 • * Vaqon və lokomotivlərin xidməti və təmiri


Ali təhsilin magistr səviyyəsi üzrə:

 • * Nəqliyyatda daşımalar və idarəetmənin təşkili elminin müasir problemləri
 • * Nəqliyyatda daşımalar və idarəetmənin təşkili elminin tarixi və metodologiyası
 • * Elmi tədqiqatişinin əsasları
 • * Nəqliyyatda daşımalar və idarəetmənin təşkili üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri
 • * Təkərli maşınların hərəkət nəzəriyyəsi
 • * Nəqliyyat prosesləri və sistemlərinə nəzarət
 • * Avtomobil nəqliyyatının xüsusiləşmiş hərəkət tərkibləri və yükləmə - boşaltma vasitələri
 • * Avtomobil sərnişin daşımalarının təşkili və idarəedilməsi
 • * Avtomobil yükdaşımalarının təşkili və idarəedilməsi
 • * Nəqliyyat sistemlərinin kompleks istismarı
 • * Nəqliyyatda daşımaların dinamikası və statikası
 • * Avtomobil daşımalarında kommersiya fəaliyyəti
 • * Yol şəraiti və hərəkətin təhlükəsizliyi
 • * Nəqliyyat logistikası
 • * Şəhər sərnişin daşımalarının logistikası
 • * Nəqliyyat – logistik komplekslər
 • * Təchizat zəncirinin idarə olunması və logistik sistemlərdə şəbəkələr
 • * Fəlakət hallarında humanitar logistika və nəqliyyat servisləri
 • * Mühəndislər üçün karyera menecmenti, yumşaq vərdişlər, texniki yaradıcılığın əsasları
 • * Humanitar logistika
 • * Beynəlxalq logistika
 • * Nəqliyyatda risk və böhranların idaəolunması 

Göstərilən fənlərin proqramları Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunub və çap edilmişdir.

Kafedrada tədrisi nəzərdə tutulmuş fənlər üzrə və bu fənlərin tədrisinin kredit sisteminin tələblərinə uyğun aparılması üçün illik iş planı,fənlər üzrə təsdiq edilmiş fənn proqramları, sillabusları, fənlər üzrə müəllimlərin tədris iş planları (forma 3 və 6), müəllimləri açıq dərslərinin qrafiki, müəllimlərin məsləhət saatlarının qrafiki və aparılacaq elmi seminarların qrafiki tərtib edilmiş və təsdiqlənmişdir.

Kafedrada professor- müəllim heyətinin tədris ilində mühazirə mətnlərinin elektron variantları vardır, onlar universitetin kitabxanasına təhvil verilmiş və onlara mütəmadi nəzarət olunur.

İmtahanlara bir ay qalmış test sualları və imtahan biletləri tərtib edilir və kafedra iclasında təsdiq olunur.

Kafedranın əməkdaşları şəhərin və universitetin ictimai işlərində fəal iştirak edirlər, o cümlədən Universitetdə keçirilən ictimai – siyasi tədbirlərdə təşkilatçılıq edirlər.

Kafedranın əməkdaşları Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.Onların keçirdiyi bütün tədbirlərdə fəal iştirak edirlər.

Professor-müəllim heyəti

Əliyev Şakir Hüseynqulu oğlu

Kafedra müdiri, dosent


Vəliyev Fərhad Ədil oğlu

Dosent


Əliyev Surxay Hüseynqulu oğlu

Dosent


Hacıyev Tofiq Məmməd oğlu

Dosent


Orucov Fəxrəddin Orucqulu

Dosent


Əsgərov Namik Rza oğlu

Dosent


Verdiyev Bəhram Zülfi oğlu

Dosent


Quliyev Şahin Məmməd oğlu

Dosent


Hüseynzadə Həcər Siyavuş qızı

Dosent əvəzi


Şükürov Rizvan Eyvaz oğlu

Dosent əvəzi


Məmmədova Qalibə Rza qızı

Dosent əvəzi


Rzayeva Rəsmiyyə Aslan qızı

Dosent əvəzi


Əsgərova Afət Abbas qızı

Baş müəllim


Orucov Arif Əli oğlu

Baş müəllim


Nəsibov Leysan Bəhlul oğlu

Baş müəllim


Yusif Mustafa oğlu Hümbətov

Baş müəllim


Vəliyev Natiq Qulam oğlu

Baş müəllim


Qədimov İlham Oqtay oğlu

Baş müəllim


Həsənova Könül Rasim qızı

Baş müəllim


Babayeva Elmira Natiq qızı

Baş müəllim


Quliyev Sədir Saday

Baş müəllim


Cəfərova Aygün Vahid qızı

Assistent


Rəhimova Fəridə Ceyhun qızı

Assistent


Məmmədova Xəyalə Mürsəl

Assistent