Qurbanova Xatirə Vəli qızı

İqtisadiyyat və idarəetmə

Elmi işlər üzrə dekan müavini

x.gurbanova@atu.edu.az

Xatirə Vəli qızı Qurbanova 3 yanvar 1979-cu ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşam.

1986-cı ildə K.D.Uşiniski adına orta məktəbin 1-ci sinfinə daxil olmuşam. 1996-cı ildə bu məktəbin 11-ci sinfini bitirmişəm.

1999-cu ildə “İnzibati İdarəetmə və Əmtəəşünaslıq” fakültəsinə daxil olmuş və 2004-cü ildə bu fakültənin “Gömrük ekspertizası” ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm.

05.02.2001-ci il tarixdən “Gömrük ekspertizası və turizm” kafedrasına laborant vəzifəsinə işə qəbul edilmişəm.

2004-cü ildə “İqtisadiyyat və İdarəetmə” fakültəsinin magistraturasına qəbul olmuş və 2007-ci ildə bu fakültənin “İstehsal və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm.

07.07.2003 -ci ildə öz ştatım ilə bərabər “İstehsalın təşkili və Marketinq” kafedrasına laborant vəzifəsinə keçirilmişəm.

2012-ci ilin 14 mart tarixində “Marketinq” kafedrasında baş laborant vəzifəsinə keçirilmişəm.

2012-ci ildə “Müəssisələrin təşkili və idarə olunması” ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertanturaya qəbul olunmuşam.

2016-ci ildə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün müdafiə etmişəm. 2019-cu ildən “İqtisadiyyat” kafedrasında dosent əvəzi kimi çalışıram.

Hal-hazırda 53 elmi məqalənin, 5 proqram və 1 kitabın müəllifidir.

Ailəliyəm, üç övladım var.