Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan Texnologiya Universiteti
Aşağıda adları göstərilən vakant olan vəzifələrin tutulması üçün
müsabiqə elan edilir:
Maşın  mühəndisliyi və logistika kafedrası                  – dosent              - 1 yer
Kimya və metallurgiya mühəndisliyi kafedrası            – dosent              - 1 yer
Yüngül sənaye mühəndisliyi və dizayn kafedrası         – dosent              - 1 yer
                                                                                          – baş müəllim    - 1 yer
Qida mühəndisliyi və ekspertiza kafedrası                   – dosent              - 2 yer – baş müəllim - 1 yer
Turizm sənayesinin təşkili kafedrası                             – dosent              - 1 yer
Xarici dillər kafedrası                                                    – baş müəllim     - 2 yer
İdarəetmə kafedrası                                                        – baş müəllim     - 2 yer
İqtisadiyyat kafedrası                                                      – dosent              - 2 yer
İctimai elmlər və multikulturalizm kafedrası               – baş müəllim     - 1 yer
Avtomatika və informasiya texnologiyaları
kafedrası                                                                          – baş müəllim     - 1 yer
Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya
kafedrası                                                                          – baş müəllim     - 1 yer
 
Sənədlərin təqdim olunması bu elan dərc edildiyi tarixdən 1 ay müddətindədir.
Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 401 nömrəli 07 avqust 1996-cı il tarixli “Ali təhsil müəssisələrində kafedra müdiri, professor-müəllim vəzifələrinin tutulması qaydaları haqqında” əmrə uyğun olaraq elan olunduğu gündən başlayaraq 1 ay müddətində qəbul edilir.
Sənədlər təlimata uyğun olaraq rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana təqdim edilməlidir.
 
Ünvan: AZ 2011, Gəncə şəhəri, Ş.İ.Xətai pr. 103
Əlaqə telefonu: 022-257-56-29
 
                        REKTORLUQ