Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi
Son xəbər 2019/07/23 : “Sosial hüquqların araşdırılmas

Distant və qiyabi təhsil mərkəzi

Distant

Mərkəzin direktoru:  Həsənov Babək Mikayıl oğlu

Distant və qiyabi təhsil mərkəzində qiyabi təhsilalma formasında tədrisin təşkili “Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu”, “Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı”, “Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili qaydaları”, “Bakalavriat təhsilinin məzmunu və təşkili qaydaları”, “Kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi haqqında əsasnamə” və təhsil haqqında digər qanunvericilik aktları əsasında aparılır.

Yuxarı
  • Developed by: Ayaz Askerov