Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi

STUDENT YOUTH ORGANIZATION

STUDENT YOUTH ORGANIZATION
.
 • .
 • Ismail Huseynli
 • He was born on October 19, 1998 in Goranboy  where he got his first education and additionaly he was the winner of several school races in junior high school.
 • He is studying at University of Technology of Azerbaijan , in the Faculty of Economics and Administrative Sciences and speciality is "Accounting and Auditing" 
 • He has participated in the "Education Bus" summer school, also in the "Agricultural Investment" project organized by the Azerbaijan Ministry of Agriculture. Moreover the "Canadian Consulting" company with the project "Increasing the Saving of Finance" of World Bank and International Education and Project Center’s project that was called "Cisco IT Essential”. He is a member of the Port Of Baku in The University.
 • Since 2017, he is the Head of the Students Youth Organization of the University of Technology of Azerbaijan. During this time, Student Youth Organization praised by National Assembly Deputy and director of Azerbaijan Student Youth Organizations Şahin İsmailov and Gence City Governor Elmar Veliyev gave him "Honorary Certificate" on 2 February.
 •  
 • The main aims and objectives of the establishment
 • The organization is  represent the interests of the all students and the main objective is apply State youth policy and to ensure active participation in the socio-political, cultural, social and economic life of the country.
 •  
 • The main objectives of the organization are:
 • 1. Implementation of studies which aimed at solving social problems of students;
 • 2. Enlightenment among students;
 • 3. Effective organization for leisure time of students;
 • 4. To provide the rights of the students;
 • 5. To ensure participation of talented and creative students in competitions, olympics, exhibitions and festivals organized in and outside the Republic;
 • 6. To implement preventive measures against drug addiction, alcoholism, crime, immorality and other negative tendencies among students;
 • 7. Arrangement of discussions, symposiums, talks with competitors, participation of students with competitions, seminars, festivals, forums, meetings, exhibitions, actions, roundtables, scientific conferences, vocational training, mass propaganda components, discussian clubs;
 • 8. Publication of newspapers and magazines for the purpose of communicating information about the actions taken by students and youth, as well as about the events that took place in the socio-political, socio-economic and cultural life of the country
 • 9. Organizing associations, studios, clubs, courses and services to ensure the intellectual development of students' interests and trends;
 • 10. Learning of students' problems and taking relevant decisions,
 • 11. Information about trained students, course attendance, discipline
 • 12. To implement other duties which are not prohibited in the legislation.

 

.

.

.

.
Top
 • Developed by: Ayaz Askerov