Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi
Son xəbər 2019/07/23 : “Sosial hüquqların araşdırılmas

Yaddaş kitabcaları

Son dəyişiklik:

 

 

 

 

BAKALAVRLAR ÜÇÜN 

  • Bu kitabçadan öyrənəcəkləriniz
  •   1. Kredit sisteminin xüsusiyyətləri
  •   3. Akademik təqvim
  •   4. Tələbə biletimi necə əldə edə bilərəm?
  •   5. Fərdi tədris planı nədir və necə tərtib olunur?
  •   6. Kredit sistemində tədrisin təşkili
  •   7. Kredit sistemində tələbənin biliyi necə qiymətləndirilir?

 

MAGİSTRANTLAR  ÜÇÜN  YADDAŞ  KİTABÇASI

        Yaddaş kitabçasında Azərbaycan Texnologiya Universitetində magistr hazırlığı, magistratura səviyyəsində təhsilin məzmunu və tədris prosesinin təşkilinə qoyulan tələblər, magistr ixtisaslaşma hazırlığı proqramlarının elmi-tədqiqat hissəsi üzrə bilik və bacarıqlara qoyulan tələblər izah edilir. Mаgistrlik dissеrtаsiyаlаrının mövzu sеçimi və mahiyyəti, məqsədi, onun yazılış qaydaları, metodikası, tərtibi, müdafiə prosesi haqqında ətraflı məlumat verilir. Vəsaitdə magistrlik dissertasiyası elmi rəhbərinin vəzifələri və magistrant - elmi rəhbər münasibətləri şərh olunur. Yaddaş kitabçasında magistrantlar üçün elmi - tədqiqat və elmi-pedaqoji təcrübənin məqsədi, təşkilati prinsipləri, strukturu və prosedur qaydalarının şərhi verilir, təcrübə keçənlərin vəzifələri və əsas fəaliyyət öhdəlikləri əks olunur. Kitabçada magistrantın fərdi iş planı və planda nəzərdə tutulan öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar ətraflı məlumatlar verilir, elmi-tədqiqat və elmi - pedaqoji təcrübənin gündəliyinin və hesabatının yazılması qaydaları şərh edilir. Yaddaş kitabçası mаgistrаntlаr, mаgistrlik dissеrtаsiyаsının еlmi rəhbərləri, rəyçilər, məsləhətçilər və həmçinin özünün еlmi yаrаdıcılıq diаpazоnunu gеnişləndirməк istəyində оlаn gənc tədqiqatçılar üçün nəzərdə tutulur.

 

FƏLSƏFƏ  DOKTORU PROQRAMI 

 Azərbaycan Texnologiya Universitetinin fəlsəfə və elmlər doktoru hazırlığı üzrə doktorantura və dissertanturasında, yüksək ixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlığı ilə əlaqədar olaraq doktorant və dissertantların hazırlanmasına qoyulan tələblər izah edilir. Doktorantura və dissertanturaya qəbul üçün tələb olunan sənədlərin, doktorluq imtahanlarının keçirilməsi üçün imtahan komis­si­yalarının yaradılmasının və imtahanların təşkili qaydaları şərh edilir.

Doktorluq dissеrtаsiyаlаrının mövzu çimi və mahiyyəti, məqsədi, onun yazılış qaydaları, metodikası, tərtibi, müdafiə prosesi haqqında ətraflı məlumat verilir. Vəsaitdə doktorluq dissertasiyası elmi rəhbərinin vəzifələri və doktorant (dissertant) - elmi rəhbər münasibətləri şərh olunur.

Yaddaş kitabçasında doktorant və dissertantların fərdi planı və planda nəzərdə tutulan öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar ətraflı məlu­mat­lar verilir, onların illik elmi hesabatlarının  yazılması və attestasiyasının təşkili qaydaları izah edilir.

Kitabçada doktorluq dissеrtаsiyаsının müdafiəsi üçün təqdim edilmiş sənədlər, müdafiə şurasının yaradılması, opponentlərin təyin edilməsi, aparıcı təşkilatın rolu, avtoreferatın hazırlanması və s. haqqında məlumat verilir.  

Yaddaş kitabçası ali təhsil müəssisələrində və elmi təşkilatlarıda müvafiq elmi dərəcələri (fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru) almaq üçün doktorluq dissеr­tаsiyа­sı­nın еlmi rəhbərlərinə, opponentlərə, məsləhətçilərə və həmçinin özünün еlmi yаrа­dı­cılıq diаpazоnunu gеnişləndirməyə çalışan, doktorluq dissеrtаsiyаsı 

Yuxarı
  • Developed by: Ayaz Askerov