Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi
Son xəbər 2019/07/23 : “Sosial hüquqların araşdırılmas

Avtomatika,telekommunikasiya və informatika

Son dəyişiklik:
Dekan: AZƏR SƏDRƏDDİN  OĞLU  HÜSEYN
  1980 - ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olub
  Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəcilik Akademiyası
  Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ixtisası
  t.ü.f.d. dosent əvəzi
   

 

Fakültədə 6 ixtisas üzrə bakalavr hazırlanır:

  1. Proseslərin avtomatlaşdırılması
  2. Kompüter mühəndisliyi
  3. İnformasiya texnologiyaları və sistemlər mühəndisliyi
  4. Kompüter elmləri
  5. Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika
  6. Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

Fakültədə fəaliyyət göstərən kafedralar:

1. Avtomatika və idarəetmə kafedrası. Kafedra müdiri dos. Hacıyev Rövşən Mustafa oğlu.

2. İnformatika və telekomnukasiya kafedrası. Kafedra müdiri prof. Verdiyev Sakit Qambay oğlu.

3. İnzibati idarəetmə kafedrası. Kafedra müdiri prof. Məmmədov Fizuli Əziz oğlu.

4. Ali riyaziyyat və Fizika kafedrası. Kafedra müdiri prof. Yusubəliyev Yusub Köçəri oğlu

Fakültədə 6 professor və elmlər doktoru, 15 dosent və fəlsəfə doktoru, 20 baş müəllim, 8 assistent və 18 laborant fəaliyyət göstərir.

Yuxarı
  • Developed by: Ayaz Askerov