Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi

.

.

.

 • Mərdan Tağıyev
 • Scientific papers : more than 100 scientific and methodical works , 1 invention , 9 manuals .
 • He began his work in 1979. under the name "Technology of food and light industry." Since 1980 the faculty was called "Food Technology" and the dean was elected Associate Professor Hajiyev Firdus Bede oglu. In 1988, fakulte divided into two parts, and named "Technology of wine making and canning," from 1999, the "Food Technology", "Technology and tourism food" with the first in 2003.
 • Faculty led to 1990 till 1997, the second year Associate Professor Namig Rahimov Kerem o. from 1997 to 2005, Professor Nabiyev Ahad Ali o. , and from 2005 till 2015th, senior lecturer Hasanov Arzu Najaf o.
 • The Faculty has the following departments :
 • winemaking technology - Head of the Department Associate Professor Yusifov Elmira Nadir k.
 • canning technology - head of dep . Professor Nadir Huseynov Masim o .
 • Automation and Computer Science - head of dep . Associate Professor Adil Mehdi Asadov o .
 • Organic Physical and Colloid Chemistry - head of dep . Professor Elman Mammadov Idris o.
 • Physics - head of dep . Professor Aliev Bairam Zeinal o.
 •  
 • Currently, the faculty prepares cadres on the following specialties :
 • 1. Service in the socio - cultural sphere :
 • a) Tourism and service of socio- cultural service
 • 2. In the field of " Tourism and hotel business " :
 • a) Hotel business
 • b) Tour operator and travel agents
 • c) Restaurants
 • d) Medical and health tourism .
 • 3. In the field of "Engineering of food"
 • a) Technology of production and storage of cereals
 • b) Technology of bakery-confectionery products, bread, rolls, pasta
 • c) Technology of sugar and sugary products
 • d) wine-making technology
 • e) Preserving food and technology kontsentrantov
 • f) Food technology
 • 4. In the field of technology and consumer goods marketing
 • 5. In the area of ​​technology consumer goods
 • a) Technology of garmen
 • b) textile technology
 • c) jerseys Technology
 • d) skin products technology
 • 6. In the area of ​​Metrology, Standardization and Certification
 • 7. In the field of design .
 • The faculty also has various laboratories, themed rooms, production areas . In the modern tasting room wine tasting different wineries . In the laboratory, catering technology students under the direction of teachers prepare various food and rent " technologist " in the university café .
 • Produced in a laboratory " Wine Technology" under brand wine university " Garagez " is shown in various exhibitions and fairs. At the university , the city and republican events , successfully demonstrated needlework design students . Faculty successfully cooperates with different companies , factories . You can specify Among them : Neon, Sherg Ulduzu , Azgranata , Absheron Sherab , Instrument-making plant and others .
 • Currently, our university graduates work in various industries .
 • .
 • .
.
Top
 • Developed by: Ayaz Askerov