Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi

MEXANİKA VƏ METALLURGİYA MÜHƏNDİSLİYİ FAKÜLTƏSİ

Son dəyişiklik:
Dekan: Həsən Musa oğlu Musayev
  1956-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub
  Peterburq Texnoloji İnstitutu
  Mexanika fakültəsinin Qida istehsalı üzrə maşınlar və aparatlar ixtisası
  t.e.n. dosent

 

 

 

Fakültə 1979-cu ildə “Mexanika” fakültəsi adı altında yaranmışdır. Fakültənin ilk dekanı dos. Bayramov Ənvər Rza oğlu olmuşdur. O, 1979-1989 -cu illərdə bu fakültəyə rəhbərlik etmişdir. 1989-cu ildə prof. Mütəllimov Şəmsəddin Mütəlllim oğlu fakültəyə dekan seçilmişdir. O, bu vəzifədə cəmi 10 ay işləmişdir. “Riyaziyyat” kafedrasına müdir seçildiyi üçün dekan vəzifəsindən azad olmuşdur. 1990-cı ildə dos. Məmmədov Vidadi Yunis oğlu fakültəyə dekan seçilmişdir. 1991-ci ilin sonlarında Məmmədov VidadiYusif oğlu prorektor vəzifəsinə təyin olunduğu üçün dekan vəzifəsindən azad olmuşdur.

1991-ci ilin iyul ayından etibarən fakültə “Yeyinti İstehsalının Mexanika və Texnologiyası” adlandırılmışdır. 1992-ci ilin fevral ayından dos. Eyyubov Ramazan Əzizxan oğlu fakültəyə dekan seçilmişdir. 1997-2005-ci illərdə fakültənin dekanı prof. Qocayev Tofiq Bayram oğlu olmuşdur.

1999-cu ildən fakültənin adı dəyişdirilib “Standartlaşdırma və Texnoloji Maşınlar” fakültəsi olmuşdur.

Fakültədə 6 ixtisas üzrə bakalavr hazırlanır.

1. Maşın mühəndisliyi.

2. Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi.

3. Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi.

4. Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi.

5. Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi.

6. Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi.

Yuxarı
  • Developed by: Ayaz Askerov