Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi

Yüngül sənaye mühəndisliyi və logistika fakültəsi

Son dəyişiklik:
Dekan: VƏLİYEV NAZİM TALIB OĞLU
  1943,iyulun 13 Azərb. Respub.,Tovuz rayonu,Aşağı Eyyublu kəndi 
  Xarkov Aviasiya İnstitutu
  Texnika elmləri namizədi,dosent
   

 

 

 

Fakültə 1979-cu ildə “Mexanika” fakültəsi adı altında yaranmışdır. Fakültənin ilk dekanı dos. Bayramov Ənvər Rza oğlu olmuşdur. O, 1979-1989 -cu illərdə bu fakültəyə rəhbərlik etmişdir. 1989-cu ildə prof. Mütəllimov Şəmsəddin Mütəlllim oğlu fakültəyə dekan seçilmişdir. O, bu vəzifədə cəmi 10 ay işləmişdir. “Riyaziyyat” kafedrasına müdir seçildiyi üçün dekan vəzifəsindən azad olmuşdur. 1990-cı ildə dos. Məmmədov Vidadi Yunis oğlu fakültəyə dekan seçilmişdir. 1991-ci ilin sonlarında Məmmədov VidadiYusif oğlu prorektor vəzifəsinə təyin olunduğu üçün dekan vəzifəsindən azad olmuşdur.

1991-ci ilin iyul ayından etibarən fakültə “Yeyinti İstehsalının Mexanika və Texnologiyası” adlandırılmışdır. 1992-ci ilin fevral ayından dos. Eyyubov Ramazan Əzizxan oğlu fakültəyə dekan seçilmişdir. 1997-2005-ci illərdə fakültənin dekanı prof. Qocayev Tofiq Bayram oğlu olmuşdur.

1999-cu ildən fakültənin adı dəyişdirilib “Standartlaşdırma və Texnoloji Maşınlar” fakültəsi olmuşdur.

Fakültədə 6 ixtisas üzrə bakalavr hazırlanır.

1. Maşın mühəndisliyi.

2. Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi.

3. Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi.

4. Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi.

5. Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi.

6. Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi.

Yuxarı
  • Developed by: Ayaz Askerov