Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi
Son xəbər 2019/07/23 : “Sosial hüquqların araşdırılmas

Azərbaycan kitabxanaları

Azərbaycan kitabxanaları
Son dəyişiklik:
     
 
 
 
     
 
     1.Azərbaycan Milli Kitabxanası    www.anl.az
     2.Prezident kitabxanası    www.preslib.az  
     3.AMEA Mərkəzi Elmi kitabxanası    http://mek.az
     4."Heydər Əliyev irsi" Beynəlxalq elektron kitabxana  http://lib.aliyev-heritage.org/en/index.html
     5.Respublika Gənclər kitabxanası www.ryl.az
     6.Azərbaycan Dövlət Universitetinin kitabxanası.bsu.edu.az
     7.Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti.http://asoiu.edu.az/az
     8.Azərbaycan Tibb Universitetinin kitabxanası www.amu.edu.az
     9.Azərbaycan Texniki Universitetinin kitabxanası www.aztu.az
   10.Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.www.unec.edu.az         
   11.Bakı Mühəndislik Universiteti http://www.beu.edu.az/az
   12.Bakı Ali Neft Məktəbi http://www.bhos.edu.az/az/index
   13.Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti kitabxanası http://adpu.edu.az/index.php/az/
   14.Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti  http://azmiu.edu.az
   15.ADA. Universitetinin kitabaxanası www.ada.edu.az    
   16.Bakı Slavyan Universiteti. www.bsu.az
   17.Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.www.admiu-edu.az
   18.Gəncə Dövlət Universiteti. www.gdu.edu.az
   19.Azərbaycan Texnalogiya Universiteti.www.uteca.edu.az
   20.Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti.www.adau.edu.az
Yuxarı
  • Developed by: Ayaz Askerov