Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi

Azərbaycan kitabxanaları

Azərbaycan kitabxanaları
Son dəyişiklik:
 
 
 
 
 
 
 

 Azərbaycan Dillər Universitetinin

kitabxanası

 Prezident Kitabxanası
  Bakı Dövlət Universitetinin    Gəncə Dövlət Universiteti
      Qərb Universitetinin kitabxanası  M.F.Axundov adına 
           Azərbaycan Milli Kitabxanası
   
   
   

 

Yuxarı
  • Developed by: Ayaz Askerov