Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi

.

.

 

 

 •  
 • Head: Yusubaliev Usubov Kocheri oglu
 • Date of Birth : 04/03/1952
 • Place of birth : Yevlakh city , village Salahli
 • Education:Higher
 • Academic status , degree : d.f.m. assistant professor
 • Number of articles: 36
 •  
 • Employees of the department conduct scientific work on several fronts. This Optimal management principles in the sector of light and textile industry by means of differential equations, ... etc.
 • In connection with the accession to the Bologna process, new curricula of all subjects taught at the Department have been prepared. Employees of the department deals with such matters as:
 • - The quality of research solutions of differential and difference-differential equations;
 • - Spectral theory of operator exercises;
 • - Singular linear differential equations in the space of generalized functions;
 • - The application of statistical methods and probability theory in the economic forecasts.
 • Employees of the department act in various international conferences and symposium , their articles , abstracts are published in many prestigious magazines. They were written monographs, textbooks, manuals , guidelines and training programs . All these works are printed with neck st . In recent years, employees of the department have been written tutorials " Linear Algebra and Analytic Geometry ", " Higher mathematics in problems and examples ", " The logic of problems and examples ", " Course of higher mathematics."
 •  
 • The department works closely with many leading foreign and local universities . The department conducted scientific seminars on "Application of differential equations in Medicine" , "Application of differential equations in criminology " , with the participation of representatives of the Ministry of Internal Affairs and GSU .
 • The department are taught the following subjects :
 • 1)Higher mathematics
 • 2)Mathematical statistics and probability theory
 • 3)Differential equations
 • 4)Logics
 • 5)Fundamentals of mathematics
 • 6)Engineering mathematics
 • 7)Optimization methods
 • 8)Discrete mathematics and mathematical logic
 • 9)Linear algebra and mathematical analysis
 • 10)Applied Mathematics
 •  
 • Employees of the Department :
 •  
 • Yusubaliev Usubov Kocher o. - Head of Department , Associate Professor
 • Mutallimov Shamsaddin Mutallim o. - Professor
 • Mustafaev Sadiq Tagi o. - assistant professor
 • Suleymanov Kamil Mursel o. - Associate Professor
 • Gurbanova Rena Damir q.- Associate Professor
 • Mustafayeva Stepha Samad q. -senior teacher
 • Badalova Firduz Malik q.- assistant
 • Fuzuli Qasimov Tehran o. - assistant
 • Khalilov Alekber Majid o. - senior assistant
 • Mamadova Mehseti Rasim q. -senior assistant
 • Mamadova Aysel Alim q. -assistant
 •  
 •  Information about Department (Subjects, training programs,training aids, scientific direction)
 •    The department taught the following subjects: mechanics, molecular physics, electrostatics, magneticsm, optics, atomic and nu clear physics.
 • Approved training program for undergraduate and masteris degree coordinated with the Ministry of Education “Mikro and makro phenomens taking place in the Milky Way” – Reporter prof. B. Z. Aliyev.
 • Scientific direction – Physics of semiconductors.
 • 3. Department staff (teachers and assistant positions):
 • 1.Ismailov Gabil Majid – docent
 • 2.Kesemenli Hamlet Chumsud – dosent
 • 3.Samadov Zardan Samad – dosent
 • 4.Ibrahimov  Gabil Javad – dosent
 • 5.Khalafov Zakir Jabrail – lecturer
 • 6.Mammadova Yegana Karim – head of the laboratory
 • 7.Dashdamirova Nargiz Dilgam - head of the laboratory
 • 8.Gadrhialiyeva Naila Hatam – assistant
 • 9.Kazimova Nurlana Vahid – assistant

.

.
Top
 • Developed by: Ayaz Askerov