Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi

.

.

.

.

 


The name, thirname: Mammadov Fizuli Aziz  oglu
The date of birth 21.12.1955
Birth place Ganja town
The Education: Higher 
The position: chair of departement
The scientific degree: Doctor of  the Economic sciences, professor

2. “The administrative management ”  departement was organised on the 15 of December 2000. In  the Department the following subjects are taught:
1.The municipal administration;
2. State management;
3. The theory of the state management;
4. The state service
5. The management of the state programs
6. The anticrisis management;  
7. Administrative  rights (laws)
8. Business letters.
9. The Economic law compensation and so on. A number of monography, rescarch works scientific works, textbooks, manuals, methodic vizual aids, indications were prepared by the departament and staff members for each subjects programms elobarated, worked out and they were approved by the Ministry of  Education.

«Administrative management» staff departement members.

1.        Mammadov Fizuli Aziz oglu    professor
2.        Babayev Firdovsy Asgar oglu    assistant professor
3.        Mehdiyev Urkhan Jalil oglu    assistant professor
4.        Abbasov  Garay Surkhay oglu    assistant professor
5.        Huseyn Azer Sadraddin oglu    head teacher
6.         Mirzaev Tofiq Haji oglu    assistant professor
7.        Alizade Shakir Sardar oglu    head teacher
8.        Gojayev İlham Bahram oglu    assistant professor
9.        Gafarov Elmir Saleh oglu    head teacher
10.        Huseynova Sugra İbrahim gizi    head teacher
12.        Farajova Simuzar Sayyad gizi    head teacher
13.        Allahverdiyeva Aybaniz Mahammad gizi    head teacher
14.        Babayeva Ulduz Ali gizi head    teacher
15.        Gurbanova Sevda Oktay gizi    assistent
16.        Ahmadova Matanat İsrail gizi    head teacher


The laboratory and technical staff of the administrative management  departement.

1.        Bagirov Zaur Saleh oglu    chief of the laboratory
2.        Jafarova Rana Vaqif gizi    head of the laboratory
3.        Aliyeva Fatma İsmayil gizi    head of the laboratory
4.        İbrahimova Gülbəniz Umid gizi    laboratory assistent
5.        Musazade Shahla Ramiz gizi laboratory    assistent
6.        Musayeva Elmira Arif gizi    head prekarater

 

.

.

.

.
Top
  • Developed by: Ayaz Askerov