Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi
Son xəbər 2019/07/23 : “Sosial hüquqların araşdırılmas

İnzibati idarəetmə kafedrası

İnzibati idarəetmə kafedrası
Son dəyişiklik:

 

 

 • Kafedra müdir:  Məmmədov  Fizuli  Əziz  oğlu
 • Doğulduğu il, ay və gün: 21.12.1955-ci il
 • Doğulduğu yer: Gəncə şəhəri
 • Təhsili: Ali:
 • Vəzifəsi: kafedra müdiri
 • Elmi dərəcəsi Elmi adı: İqtisad elimlər doktoru, professor
 •  
 • “İnzibati idarəetmə” kafedrası 15 dekabr 2000-ci ildə yaradılmışdır. Kafedrada aşağıdakı fənnlər tədris olunur.
 • 1. Bələdiyyə idarəçiliyi. 2. Dövlət menecmenti. 3.Dövlət idarəetmə nəzəriyyəsi. 4.Dövlət qulluğu. 5.Dövlət proqramlarının idarə edilməsi. 6.Anti böhranlı idarəetmə. 7.İnbzibati hüquq. 8.İşgüzar yazışmalar. 9.İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi və s.
 •  
 • Kafedra əməkdaşları tərəfindən bir neçə monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaiti, metodik göstəriş və hər bir fənn üçün proqramlar işlənib hazırlanmış və Təhsil Nazirliyində təsdiq edilmişdir. 
 •    
 •  
 • “İnzibati idarəetmə” kafedrasının əməkdaşları
 • Məmmədov Fizuli Əziz oğlu    professor
 • Babayev Firdovsi Əsgər oğlu    dosent
 • Mehdiyev Urxan Cəlil oğlu    dosent
 • Abbasov Gəray Surxay oğlu    dosent
 • Hüseyn Azər Sədrəddin oğlu    b/müəllim
 • Mirzəyev Tofiq Hacı oğlu    dosent
 • Əlizadə Şakir Sərdar oğlu    b/müəllim
 • Qocayev İlham Bayram oğlu    dosent
 • Cəfərov Elmir Saleh oğlu    b/müəllim
 • Hüseynova Suqra İbrahim q.    b/müəllim
 • Fərəcova Simuzər Səyyad    b/müəllim
 • Allahverdiyeva Aybəniz Məhəmməd q.    b/müəllim
 • Babayeva Ulduz Əli q.    b/müəllim
 • Qurbanova Sevda Oktay q.    assistent
 • Əhmədova Mətanət İsrayıl q.    b/müəllim
 •  
 • İnzibati idarəetmə kafedrasının laborant və texniki heyyəti
 •  
 • Bağırov Zaur Saleh oğlu    lab.müd.
 • Cəfərova Rəna Vaqif q.    b/laborant
 • Əliyeva Fatma İsmayıl q.    b/laborant
 • İbrahimova Gülbəniz Umud q.    laborant
 • Musazadə Şəhla Ramiz q.    laborant
Yuxarı
 • Developed by: Ayaz Askerov