Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi

Xarici dillər kafedrası

Xarici dillər kafedrası
Son dəyişiklik:

 

 • Kafedra müdiri:   
 • Adı, soyadı                                          Aliya Pənahova
 • Doğulduğu il, ay və gün                    08. 08. 1950
 • Doğulduğu yer                                   Ganja, Azərbaycan
 • Təhsil                                                   Ali                     
 • Vəzifəsi                                                Baş müəllim. Kafedra müdiri     
 • Cap olunmuş elmi əsərlər                  23

 Dillər kafedrası 1997-ci ildə yaradılmışdır. Kafedrada aşağıdakı fənnlər tədris olunur:

 • 1.Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
 • 2.Rus dili
 • 3.İngilis dili

Kafedra əməkdaşları tərəfindən dərs vəsaitləri, metodik göstərişlər və hər bir fənn üçün proqramlar işlənib hazırlanmış və Təhsil Nazirliyində təsdiq edilmişdir. Kafedranın elmi istiqaməti ictimai inkişafımızda intellektual səviyyəsi yüksək olan dünyanın mütərəqqi ənənələrinin bir başa əks etdirməyi bacaran,ünsiyyət prosesində respublikamızda baş verən proseslər barədə obyektiv məlumat vermək,ingilis,rus və alman dilini müəyyən ünsiyyət sferasına uyğun olmaqla,məişət,maarifləndirmə,ictimai-mədəni,peşəyə dair nəzəri və təcrübi bilikləri aşılamaqdır. Elmi- metodik işlər istiqamətində kafedrada, universitetin ixtisaslarına aid olan  mətn, çalışmalar və terminology luğətdən ibarət dərs vəsaitləri hazırlanır.

Müəllim heyyəti

 • Qocamanli Gülarə Seyfulla qızı –                    Baş müəllim
 • Məmmədova Sevinc Fərman qızı –                 Baş müəllim                            
 • Hüseynova Donara Əfrayil qızı –                     Baş müəllim                              
 • Şahmuradova Rəna Bəhlul qızı –                    Baş müəllim                               
 • Vəkilova Leyla İsrafil qızı  –                             Baş müəllim                             
 • Əsgərova Saidə Cəmil qizi –                           Baş müəllim
 • İsmayılova Yeganə Məmməd qızı –                Baş müəllim                        
 • Əsədova Rəna İslam qızı –                             Baş müəllim
 • Abdinova Sevinc Fikrət qızı –                          Baş müəllim                             
 • Məmmədov Aydın  Kərim oglu  –                    Baş müəllim
 • Əhmədova Zərinə Xeyrəddin qızı –                 Baş müəllim                        
 • Mədətova İrina Əlirza qızı –                             Baş müəllim                             
 • Rəhimova Afaq Baba qızı –                             Baş müəllim                          
 • Abbasova Səlminə Hidayət qızı –                    Baş müəllim                        
 • Vəliyeva Könül Şəmsəddin qizi  –                    Baş müəllim  
 • Əhmədov Nüsrət Məsim oqlı–                          Baş müəllim
 • Sultanova Xatirə Yüzasif qızı –                         Müəllim         
 • Həsənova Mehriban  Kamal qızı  –                   Müəllim                 
 • Məmmədli  Aysel  Alim qızı  –                           Müəllim                                                
 • Məmmədova Turanə Güloglan qızı –                Müəllim                 

Laborant heyyəti

 • 1. Məmmədova Peyhan Tofiq qızı –                     kabinet müdiri
 • 2. Amiraslanova Yeganə Müqəddəs qızı –           baş laborant
 • 3. Əsgərova Kamalə Mahir qızı –                          laborant
 • 4. Əliyeva Həcər Rauf qızı –                                  laborant 
Yuxarı
 • Developed by: Ayaz Askerov