Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi
Son xəbər 2019/07/23 : “Sosial hüquqların araşdırılmas

Sənayenin iqtisadiyyatı və idarəedilməsi kafedrası

Son dəyişiklik:

     Kafedra müdiri:                                          

 • Adı, atasının adı, soyadı:          Yusif  Əbülfət oğlu Hümbətov
 • Doğulduğu il, ay və gün:           01.01.1964
 • Doğulduğu  yer:                         Samux Rayonu
 • Təhsil                                          Ali
 • Vəzifəsi                                     kafedra müdiri
 • Elmi dərəcəsi, elmi adı:          dos., i.f.d.
 • Elmi məqalələrin sayı:          70 məqalə və tezis, 4 dərs vəsaiti,
 •                                                              3 monoqrafiya

 

 KAFEDRA  HAQQINDA MƏLUMAT

Müstəqil Azərbaycan Texnologiya İnstitutu yarandıqdan sonra (1981-ci ildə) ictimai elmlər kafedrası keçilən fənlərə uyğun olaraq bir neçə kafedraya ayrıldı. İstehsalın iqtisadiyyatı, təşkili, planlaşdırılması və kafedrası 1971-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Gəncə filialı olan dövrdə İctimai elmlər kafedrasının tərkibində yaradılıb. 1980-ci ilədək bu ad altında fəaliyyət göstərmişdir. Kafedraya dosent Qafar Məmməd oğlu Həsənov rəhbərlik etmişdir.

Sənayenin idarə edilməsi adı altında yaradılmış kafedramız 1981-1999-cu illərdə bu ad altında fəaliyyət göstər­mişdir. 2000-2009-cu illərdə Sənayenin iqtisadiyyatı, 2009-cu ildən bu günədək “Sənayenin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” adı altında fəaliyyət göstərir.

Kafedraya fəaliyyət göstərdiyi dövürdə 1981-1984-cü illərdə Səfərov Sabir  Xanlar oğlu, 1984-1990-cı illərdə i.e.d.prof.Abbasov Alıcan Bayraməli oğlu, 1991-1996-cı illərdə i.e.n., dos.Abdinov Sahib Saleh oğlu, 1996-2006-cı illərdə i.e.n., dos. İmamverdiyev Etibar Əsgər oğlu, 2006-2016-cı illərdə i.e.n. dos. İsgəndərov Fərman Alısgəndərov oğlu rəhbərlik etmişlər.

Kafedrada yarandığı vaxtdan yeyinti və yüngül sənaye sahələrinin iqtisadi problemlərinin araşdırılması və həlli yollarına həsr edilmiş həm dövlət büdcəli, həm də təsərrüfat hesablı çoxsaylı elmi-tədqiqat işləri aparıl­mışdır. Bunlardan başqa əməkdaşlar tərəfindən elmi məqalələr dərc etdiril­miş və müxtəlif konfranslarda iştirak etmişlər. Eyni zamanda kafedra əmək­daşları Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının işlənməsində iştirak etmişlər.

Kafedranın tərkibi aşağıdakı kimidir:

 • Dosent  - 4
 • Dos. əvəzi – 1
 • Baş müəllim – 10
 • Assistent – 7
 • Tədris köməkçi heyyət - 3

Kafedrada tədris olunan fənlər:

İqtisadiyyata giriş, İqtisadiyyat, Müəssisənin iqtisadiyyatı, Dünyanın iqtisadiyyatı, Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi, Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı, Biznesin iqtisadiyyatı, Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər, Makro və mikro iqtisadiyyat, Vergi sistemi, Ətraf mühitin iqtisadiyyatı, Azərbaycanın  xarici  iqtisadi əlaqələri, Milli iqtisadiyyat, Sahə iqtisadiyyatı, Tədavül sferalı müəssisələrinin (ticarət) iqtisadiyyatı, İqtisadi subyektlərin iqtisadi təhlükəsizliyi, Sosial sferanin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi, Turizmin iqtisadiyyati, Xarici iqtisadi əlaqələrin inkişaf perspektivləri, Müasir innovasiya siyasəti, Dövlətin investisiya siyasəti, Biznesin iqtisadiyyatı, Əməyin iqtisadiyyati və sosiologiyasi, Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı, Nəqliyyatın iqtisadiyyatı, Nəqliyyatın iqtisadi coğrafiyası.

Kafedranın əməkdaşları tərəfindən Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin qrifi ilə aşağıdakı dərs vəsaitləri çapdan çıxmışdır.

 • 1. Hümbətov Y.Ə. “İqtisadiyyat” Bakı 2002 (dərs vəsaiti).
 • 2. Hümbətov Y.Ə. “Səhmdar cəmiyyətlərin təşkili və idarə edilməsi” – Gəncə 2008 (Monoqrafiya).
 • 3. Hümbətov Y.Ə. “Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi”Bakı -2014 (Dərs vəsaiti)
 • 4. Hümbətov Y.Ə. “Azərbaycanda arıcılıq təsərrüfatlarının təşkili, idarəetmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi”  Bakı 2015 (Monoqrafiya).
 • 5. Hümbətov.Y.Ə.  “Sənayenin təşkili və idarə edilməsi” Dərs vəsaiti -2017, Bakı. Elm, 400s.
 • 6.Qurbanəliyev.Ə.İ, Hüseynova.M.R. – “Mikroekonomika” Dərs vəsaiti -2017.
 • 7.Гумбатов.Ю.А. «Организация и управление пчеловодства в Азербайджане» Монография. Palmarium Academik Publishinğ. – 2017. Алмания. 239 стр.
 • 8. Hümbətov.Y.Ə., Kərimov.F.C, Qurbanova.X.V.”Azərbaycan iqtisadiyyatı”. Dərs vəsaiti – 2018, Bakı, Elm 440 s.

 

Kafedranın elmi istiqaməti: İqtisadi inkişafın müasir problemləri.

Kafedranın əməkdaşları:

 • Hümbətov Yusif  Əbülfət o.      -      dosent, i.f.d
 • Zeynalov Camal Səməndər o.  -     dosent, i.f.d.
 • Kərimov Fazil Cəmil o.             -      dosent, i.f.d.
 • İsgəndərov Fərman Alisgəndər o.-  dosent, i.f.d.
 • Qurbanəliyev  Ələddin İsmayıl o.   -  baş müəllim, i.f.d
 • Məsimov Mobil Ələkbər o.              -  baş müəllim
 • Məmmədova Gözəl İsa q.               -  baş müəllim
 • Mikayılov Həsənpaşa Namaz o.     -  baş müəllim
 • Əliyev Fikrət Bəhmən o.                 - baş müəllim
 • Məmmədov Kərim Adil o.               - baş müəllim
 • Məmmədov Xudayar Bakir o.         -  baş müəllim
 • Əhmədova Tamilla  Süleyman q.   - assistent
 • Hüseynova Nigar Vaqif q.               - assistent
 • Quliyeva Aygün Aydın q.               - assistent
 • Sadıqova Aysel Vaqif q.                - assistent 
 • Hüseynova Mehriban Rövşən q.   - assistent
 • Məmmədli Zeynəb Tahir q.            - assistent
 • Əfəndiyev Fədai Ehtiram o.          - assistent
 • Quliyev İlqar Qurban o.                 - assistent
 • Rüstəmov Ruslan Rüstəm o.        - assistent
 • Quliyeva  Aygün Aslan q.             -  kab.müdiri
 • Həsənova Dürdanə Mehdi q.         - laborant
 • Cəfərova Sevinc Yaqub q.             - laborant

 

 

Yuxarı
 • Developed by: Ayaz Askerov