Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi

Dizayn kafedrası

Dizayn kafedrası
Son dəyişiklik:

         

 

 • Kafedra müdiri:
 •    Adı.Soyadı                                     Məmmədov Əli Zeynal oğlu
 •     Doğulduğu il.ay və gün                 05.05.1954
 •     Doğulduğu yer                               Gəncə şəhəri
 •     Təhsili                                            Ali
 •     Vəzifəsi                                          Dizayn kafedrasının müdiri
 •     Elmi dərəcəsi.elmi adı                   Baş.müəllim.

      Kafedra haqqında qıssa məlumat.

    a) “Dizayn” kafedrası 31.10 2013-cü il tarixdə yaranmışdır.

    b)Kafedrada bakalavr təhsil pilləsi üzrə 21 fənn tədris olunur.

 •     1. Dizayn tarixi -1,2,3
 •     2. Təsviri incəsənət (Rəsm)-1,2,3,4
 •     3. Təsviri incəsənət (Rəngkarlıq)-1,2
 •    4. Təsviri incəsənət (Heykəltaraşlıq)
 •    5. Maketləşmə
 •    6.Qrafik dizayn-1,2,3
 •    7. Kompozisiyanın layihə qrafikası və şriftin əsasları 
 •    8. Bədii konstruksiyalaşdırma-1,2
 •    9. Layihələndirmə -1,2,3
 •   10.Dizaynın əsasları 1,2
 •   11.Dekorativ tətbiqi sənət 
 •   12.Sənətşünaslıq
 •   13.Bədii parça sənəti
 •   14.Azərbaycan xalça sənəti
 •   15. Yüngül sənaye məmulatların kompozisiyası
 •   16.Dizayn tarixi və nəzəriyyəsi
 •   17.Müasir dövrün bədii estetik cərəyanları
 •   18.Azərbaycan dizaynı
 •   19.Fərdi hazırlanan malların bədii tərtibatı
 •   20.Dizayn və informasiya
 •   21.Reklamın dizayn.

      Kafedrada magistr təhsil pilləsi üzrə 13 fənn tədris olunur.
 

 •     1. Toxuculuq və yüngül sənayedə bədii layihələndirmənin yeni formaları.
 •     2. Yüngül sənayedə məmulatların bədii tərtibatında müasir tələblər.
 •     3.  Dizaynın yaradıcılıq prinsipləri.
 •     4.  Sənayedə firma stilinin formalaşması.
 •     5.  Azərbaycanda dekorativ tətbiqi sənət.
 •     6.  Dünya incəsənətində bədii stilistikanın istiqamətləri.
 •     7.  Dizayn nəzəriyyəsi.
 •     8.  Sənətşünaslıq.
 •     9.  İxtisasın tarixi və metodologiyası.
 •    10.İxtisasın müasir problemləri.
 •    11.Tekistil və yüngül sənayedə standartlar.
 •    12. Dizaynın fəaliyyət sahələri.
 •    13. Tekstil məmulatlarında ornamental dizayn.

        Məqalələrin sayı                -   21 ədəd
        Tədris proqramları            -   17 ədəd
        Tədris vəsaitləri                 -    3 ədəd

        Elmi istiqamət.
     1. “Çox işlənən malların dizaynın inkişaf yollarının təhlili.”
     2. “ Xalq sənətkarlığının əsas növlərinin bədii xüsusiyyətlərinin təhlili.”
                                       

Müəllim heyəti

 •        1. Məmmədov        Əli              Zeynal           b.m. kaf.müd. 
 •        2. Bağırov              Qalib          İsgəndər               dos.            .
 •        3. Əliyev                 Şakir           Rüstəm                 dos.    
 •       4. İsmixanov           Aydın         Xəlil                       dos.    
 •       5. Məmmədova      Sevil           Cəlil                       b.m.   
 •       6. Fərəci                 Füzuli         Ələkbər                  b.m.   
 •       7. Məmmədova      Liliya           İzahəddin               b.m.   
 •       8. İsgəndərov         Daşdəmir    Cəmil                      b.m.    
 •       9. Abbasova           Qənirə        Faiq                       b.m    
 •      10.Əliyeva              Fərqanə      İsfəndiyar              b.m.    
 •      11.Ramazanova     Hicran         Ədalət                    ass.

Laborant heyəti.

 •      1. Bağırov               Hikmət       Qalib                     lab.müd
 •     2. Həmzəyeva         Şəhla         Talıb                     lab.müd 
 •     3. Nuriyeva             İlhamə          Qabil                    baş.lab. 
 •     4. Balakişiyeva        Xanım          Qoşqar                lab. 
 •     5. Məmmədova       Bahar           İlqar                     lab.
 •     6. Məmmədova       Kəmalə        Məmməd             lab.
 •     7. Bəşirova              Sevda          Xəlil                     lab. 
 •     8.Yaqubova             Svetlana      Yaqub                 prep.

 

 

 

 

 

 

 

Yuxarı
 • Developed by: Ayaz Askerov