Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi

Quality Assurance Department

.

.

.

.

.

Head of “Quality Assurance” Department:  Mr. Asiman Ilyasov

He was born on February 15, in 1992 in Nakhchivan. After completion of the secondary education in Nakhchivan, Mr. Asiman passed the official exam and entered Qafqaz University with high score. He graduated from Qafqaz University and completed the bachelor's degree of Industry Engineering in English in the faculty of “Engineering, Economics and Management” in 2015. Then, again he passed another official exam with high score and entered the master's program of "Economics and management of production and service areas" at UTECA, and in 2018 graduated with honors. He is the author of two textbooks (Microeconomics and Macroeconomics).

In different years He worked for the following positions:

2015-2016 - Head of “The Additional Education" section at UTECA

2016/2017 - Head of “Young Teachers’ Training" section at UTECA.

2017/2018 - Head of “Human Resources’ Training and Development” department at UTECA.

Since 4th of July 2018, He is performing as a Head of “Quality Assurance” department.

Employees of the department:

  • Gulnaz Huseynova - Senior Specialist
  • Jala Hamzayeva - Specialist

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Top
  • Developed by: Ayaz Askerov