Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi

Кафедра Информатика и Телекоммуникация
.

.

 • Заведующий кафедрой:
 •       Имя, фамилия, отчество – Албендов Алемдар Аслан о.
 •       Дата рождения  – 1940-ой год 8 января
 •       Место рождения – Келбаджарский район
 •       Образование  – высшее
 •       Должность – зав.кафедрой «Химическая инженерия»
 • Ученая степень, ученое звание –Кандидат химических наук, профессор

      Научные статьи – 140

Кафедра была создана на общественных началах в 1971-ом году в Кировабадском (Гянджинском) филиале Азербайджанского политехнического института, а в 1976-ом году был  официально утвержден. Позднее кафедра разделилась на две части: «Неорганическая и аналитическая химия» и «Органическая и физическая химия». С уменьшением учебной нагрузки две кафедры объединились и действовали как кафедра «Химия». В настоящее время кафедра называется «Химическая инженерия».

Сотрудники кафедры:

 •      Гусейнов Ровшан Ислам о.  к.х.н., доцент
 •     3. Мурадов Али Насруллах о.   к.х.н., доцент
 •     4. Будаглы Вели Али о.             к.х.н., доцент
 •     5. Бабаев Байлар Гаджи о.       к.х.н., доцент
 •     6. Казымова Инара Али г.         ст. лаборант
 •     7. Нагиева Камаля Алекбер г.  ст. лаборант

 

 

 

.

.

.
Yuxarı
 • Developed by: Ayaz Askerov