Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi
Son xəbər 2019/07/23 : “Sosial hüquqların araşdırılmas

Kimya mühəndisliyi kafedrası

Kimya mühəndisliyi kafedrası
Son dəyişiklik:

 

 

KAFEDRA MÜDİRİ:  Ələmdar Aslan oğlu  Əlbəndov
   1940-cı il 8 yanvar. Kəlbəcər rayonu
  Kimya elmləri namizədi, professor
   Elmi- məqalə - 140
   
   

 

             Kimya kafedrası  Azərbaycan Politexnik İnstitunun Kirovabad (Gəncə) filialında 1971-ci ildə ictimai əsaslarla , 1976-cı ildən rəsmi olaraq təşkil olunmuşdur. Sonralar kafedra iki yerə bölünərək “Qeyri-üzvi və analitik kimya”, “Üzvi və fiziki kimya” kafedraları kimi fəaliyyət göstərmişdir. Tədris yükünün azalması ilə bağlı kafedralar birləşərək yenidən “Kimya” kafedrasına çevrilmişdir. Hazırda Universitetdə “Kimya mühəndisliyi” ixtisası üzrə mütəxəsis hazırlandığından, digər ixtisaslarda da tədris olunan kimya fənlərinidə özündə cəmləşdirən “Kimya mühəndisliyi” kafedrası şəklində fəaliyyət göstərir.

Kafedra haqqında qısa məlumat (Tədris olunan fənnlər, Tədris proqra-mı, Tədris vəsaitləri, Elmi istiqamət)

 Hazırda kafedrada  kimya, ümumi kimya, qeyri-üzvi kimya, üzvi kimya, analitik kimya, fiziki kimya,kolloid kimya,ümumi kimya texnologiyasi, qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası  fənnləri  tədris olunur.Kimya mühəndisliyi ixtisası üzrə  növbəti kurslarda kimya fənnləri daha da artacaqdır

 Təhsilin bakalavr tədris proqramı Təhsil Nazirliyinin razılığı əsasında təşkil edilmişdir.

Elmi istiqamət – Üzvi reagentlərin kimyəvi analizə tədqiqi.

Kafedra əməkdaşları (müəllim, laborant heyyəti, tutduqları vəzifə)

  1. Hüseynov Rövşən İslam oğlu   k.e.n., dosent
  2. Muradov Əli Nəsrulla oğlu      k.e.n.,  dosent
  3. Budaqlı Vəli Əli oğlu               k.e.n., dosent
  4. Babayev Bəylər Hacı oğlu    k.e.n., dosent
  5. Kazımova İnarə Əli qızı        laboratoriya müdiri
  6. Nağıyeva Kəmalə Ələkbər qızı    baş laborant

 

Yuxarı
  • Developed by: Ayaz Askerov