Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi

Machine engineering and organizating trnasport transportation

.

.

.

.

 • Name and surname: Tofiq Qocayev
 • Birth of year: 22 June 1944
 • Birth place: Tovuz district, Qovlar city
 • Higher education
 • Head of Department

Academic degree, scientific name: Professor, Doctor of Technical Sciences.

 1. İnformation about department(Subjects, syllabus, teaching programs, scientific direction)

Specialty of department: “Machine Engineering” and “Transportation Logistics”.

65 subjects are taught in department within these two specialties for bachelor and master degrees, all 65 subjects have teaching programs.

Department has all teaching materials for both specialty. The department has 7 laboratories. 7 monographs, 746 scientific papers and methodical instructions are published in different scientific journals.

Theoretical exploitation of automobile and tractor working parts working quality during their life time. The study of resilience and reliability of the machine parts.

Department Staff. (Lecturer, laboratory assistant and tutor)

 1. T.B.Qocayev- Head of department, professor
 2. H.M.Musayev- Dean of Mechanical and Metallurgical Engineering Faculity, associated professor
 3. S.H.Aliyev- associated professor
 4. T.H.Hacıyev- associated professor
 5. F.A.Valiyev- associated professor
 6. F.O.Orucov- associated professor
 7. Ş.H.Aliyev- associated professor
 8. B.M. Baxşıyev- docent
 9. Q.R.Mammadova- Phd
 10. A.H.Ahmadova- senior lecturer
 11. A.A.Orucov- senior lecturer
 12. L.B.Nəsibov- senior lecturer
 13. E.N.Babayev- assistant
 14. K.R.Hasanov- assistant
 15. L.M.Müstafayev- head of the laboratory
 16. C.Y.Hacıyev-  head of the laboratory
 17. V.H.Valiyev- laboratory technician
 18. P.A.Mammadova – laboratory assistant
 19. H.I.Isgandarova- laboratory assistant

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Top
 • Developed by: Ayaz Askerov