Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi

MAŞIN MÜHƏNDİSLİYİ VƏ LOGİSTİKA KAFEDRASI

Son dəyişiklik:

 

 

KAFEDRA MÜDİRİ:  QOCAYEV TOFİQ 
  1944-cü il 22 iyun. Tovuz rayonu, Qovlar şəhəri
  Ali təhsil
  Professor, texnika elmləri doktoru
   
   

Kafedra haqqında qısa məlumat (Tədris olunan fənlər, Tədris proqramı, Tədris vəsaitləri, Elmi istiqamət):

Kafedrada iki ixtisas: “Maşın mühəndisliyi” və “Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi” fəaliyyət göstərir.

Kafedrada hər iki ixtisas üzrəBakalavr və Magistr pilləsində 65 fənn tədris olunur, 65 fənn üzrə tədris proqramı vardır. Hər iki ixtisas üzrə dərslik, dəs vəsaiti. Tədris vasitələri vardır. Kafedrada 7 laboratoriya fəaliyyət göstərir. Kafedrada 3 monoqrafiya, 746 elmi məqalə, metodik göstəriş yazılmış və çap olunmuşdur.

Avtomobil və traktorların işçi orqanlarının dinamikasının istismar keyfiyyətinin nəzəri tədqiqi. Maşın hissələrinin möhkəmlik, etibarlığının tədqiqi.

Kafedra əməkdaşları (müəllim, laborant heyəti, tutduqları vəzifə):

 1. T.B.Qocayev – kafedra müdiri professor;
 2. H.M.Musayev – MMM fakültəsinin dekanı, dosent;
 3. S.H.Əliyev -  dosent;
 4. T.M.Hacıyev - dosent;
 5. F.A.Vəliyev - dosent;
 6. F.O.Orucov - dosent;
 7. Ş.H.Əliyev -  dosent;
 8. B.M.Baxşıyev -  dosent əvəzi;
 9. Q.R.Məmmədova – t.ü.f.d.;
 10. A.H.Əhmədov – baş müəllim;
 11. A.Ə.Orucov - baş müəllim;
 12. L.B.Nəsibov – baş müəllim;
 13. E.N.Babayeva – assistent;
 14. K.R.Həsənova - assistent;
 15. L.M.Mustafayev – laboratoriya müdiri;
 16. C.Y.Hacıyev - laboratoriya müdiri;
 17. V.H.Vəliyev – tədris ustası;
 18. P.Ə.Məmmədova – laborant;
 19. H.İ.İsgəndərova – laborant.
Yuxarı
 • Developed by: Ayaz Askerov