Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi
Son xəbər 2019/07/23 : “Sosial hüquqların araşdırılmas

Maşin mühəndisliyi və logistika kafedrası

Son dəyişiklik:

 

 

KAFEDRA MÜDİRİ:  QOCAYEV TOFİQ 
  1944-cü il 22 iyun. Tovuz rayonu, Qovlar şəhəri
  Ali təhsil
  Professor, texnika elmləri doktoru
   
   

Kafedra haqqında qısa məlumat (Tədris olunan fənlər, Tədris proqramı, Tədris vəsaitləri, Elmi istiqamət):

Kafedrada iki ixtisas: “Maşın mühəndisliyi” və “Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi” fəaliyyət göstərir.

Kafedrada hər iki ixtisas üzrəBakalavr və Magistr pilləsində 65 fənn tədris olunur, 65 fənn üzrə tədris proqramı vardır. Hər iki ixtisas üzrə dərslik, dəs vəsaiti. Tədris vasitələri vardır. Kafedrada 7 laboratoriya fəaliyyət göstərir. Kafedrada 3 monoqrafiya, 746 elmi məqalə, metodik göstəriş yazılmış və çap olunmuşdur.

Avtomobil və traktorların işçi orqanlarının dinamikasının istismar keyfiyyətinin nəzəri tədqiqi. Maşın hissələrinin möhkəmlik, etibarlığının tədqiqi.

Kafedra əməkdaşları (müəllim, laborant heyəti, tutduqları vəzifə):

 

1. B.Qocayev – kafedra müdiri professor;
2. Həsən Musa oğlu Musayev – dosent;
3. Surxay Hüseynqulu oğlu Əliyev -  dosent;
4. Tofiq  Məmməd oğlu Hacıyev - dosent;
5. Fərhad Adil oğlu Vəliyev - dosent;
6. Fəxrəddin Orucqulu oğlu Orucov - dosent;
7. Şakir Hüseynqulu oğlu Əliyev -  dosent;
8. Qalibə Rza qızı Məmmədova – t.ü.f.d.dosent əvəzi;
9. Arif Həsən oğlu Əhmədov – baş müəllim;
10. Arif Əli oğlu Orucov - baş müəllim;
11. Leysan  Bəhlul oğlu  Nəsibov – baş müəllim;
12. Elmira Natiq qızı Babayeva – assistent;
13. Könül Rasim qızı Həsənova - assistent;
14. Lətif Mikayıl oğlu Mustafayev – laboratoriya müdiri;
15. Cabir  Yunis oğlu  Hacıyev – baş laborant
16. Nicat Elxan oğlu Qəzənfərli – tədris ustası;
17. Pakizə Əhəd qızı Məmmədova – laborant;
18. Hicran İlham qızı İsgəndərova – laborant.
19. Əsgər Firdovsi oğlu Babazadə - baş laborant

 

Yuxarı
  • Developed by: Ayaz Askerov